Підписатись
Ярослав Пасько / Pasko Yaroslav(w)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси
ІТ Пасько, ЯІ Пасько
Донецьк: Східний видавничий дім, 1999
991999
Соціальна держава versus громадянське суспільство: співпраця versus протистояння: монографія
ЯІ Пасько
Парапан, 2008
902008
Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення (соціально-філософський аналіз)
ЯІ Пасько
К, 1998
181998
Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії
ЯІ Пасько
Т. Шевченка, 2008
142008
Плавильний басейн донецької ідентичності
І Пасько, Я Пасько, Г Коржов
Критика.-2006.-Рік Х, Число 9 (107), 2-5, 2006
92006
Феномен соціальної держави в історичній традиції
Я Пасько
Філософська думка, 40-49, 2007
82007
Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
Я Пасько
82006
Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization
H Korzhov, Y Pasko
SHS Web of Conferences 75, 02002, 2020
72020
Пострадянська інтелігенція: ціннісна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку
ЯІ Пасько
Філософська думка, 27–42, 2014
5*2014
Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна
А Білоус, Я Пасько
Схід, 2009
52009
Держава і громадянське суспільство: диктатура загального або демократія одиничного
Я Пасько
Громадянське суспільство як здійснення свободи: Збірник наукових праць, 106–116, 2006
52006
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
5*1997
Громадянське суспільство і перспективи його формування в Україні
ЯІ Пасько
Мультиверсум.–1999.–Вип 6, 203-207, 0
5
Українське суспільство в антиномічному контексті свободи і несвободи [Електронний ресурс]
ЯІ Пасько
Режим доступу: http://www. iai. donetsk. ua/_u/iai/dtp/CONF/3_2004/articles …, 2004
42004
Громадянське суспільство: Східна Європа і перспективи України
ЯІ Пасько
Схід, 1997
41997
Громадське суспільство на тлі європейської історії
ЯІ Пасько
Генеза. Філософський альманах, 1997
41997
Ukrainian National Identity in the Context of the Process of Globalization
Y Pasko
Eastern Europe in the Challenges of Globalization 27, 239–249, 2005
32005
Постсоветская модель памяти: столкновение дискурсов
Я Пасько
Схiд, 98-102, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20