Ярослав Пасько/Pasko Yaroslav(w)
Ярослав Пасько/Pasko Yaroslav(w)
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси
ІТ Пасько, ЯІ Пасько
Донецьк: Східний видавничий дім, 1999
791999
Соціальна держава versus громадянське суспільство: співпраця versus протистояння: монографія
ЯІ Пасько
Парапан, 2008
612008
Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення (соціально-філософський аналіз)
ЯІ Пасько
К, 1998
131998
Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії: монографія
ВС Бліхар
ЛьвДУВС, 2013
82013
Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
Я Пасько
72006
Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії
ЯІ Пасько
Т. Шевченка, 2008
62008
Демократичне суспільство у сучасній Європі: досвід та перспективи
ЯІ Пасько
Донецький вісник НТШ 1, 20-27, 2001
62001
Плавильний басейн донецької ідентичності
І Пасько, Я Пасько, Г Коржов
Критика.-2006.-Рік Х, Число 9 (107), 2-5, 2006
52006
Держава і громадянське суспільство: диктатура загального або демократія одиничного
Я Пасько
Громадянське суспільство як здійснення свободи: Збірник наукових праць, 106–116, 2006
42006
Громадське суспільство на тлі європейської історії
ЯІ Пасько
Генеза. Філософський альманах, 1997
41997
Громадянське суспільство на тлі європейської історії
Я Пасько
Ґенеза, 1997
41997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
3*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
3*1997
Громадське суспільство: ідея та історична практика
Я Пасько
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 1997
3*1997
Громадянське суспільство: Східна Європа і перспективи України
ЯІ Пасько
Схід, 1997
31997
Громадянське суспільство і перспективи його формування в Україні
ЯІ Пасько
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр./Гол. ред. ВВ Лях.–Вип 6 …, 0
3
Українське суспільство в антиномічному контексті свободи і несвободи [Електронний ресурс]
ЯІ Пасько
Режим доступу: http://www. iai. donetsk. ua/_u/iai/dtp/CONF/3_2004/articles …, 0
3
Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна
А Білоус, Я Пасько
Схід, 2009
22009
Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна
А Білоус, Я Пасько
Схід, 2009
22009
Ukrainian National Identity in the Context of the Process of Globalization
Y Pasko
Eastern Europe in the Challenges of Globalization 27, 239–249, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20