Подписаться
Метлицька Олена Іванівна
Метлицька Олена Іванівна
Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ДНК-диагностика стрессиндрома и ассоциации RYR1 генотипов с жизнеспособностью поросят раннего возраста
ЕИ Балацкий, Виктор Николаевич, Метлицкая
Цитология и генетика, 43-49, 2001
29*2001
Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько-корисними ознаками у великої рогатої худоби
КВ Копилова, КВ Копилов, СІ Тарасюк, ОІ Метлицька
Вісник аграрної науки, 52-58, 2006
17*2006
Генная диагностика гипертермического синдрома в популяциях свиней разніх генотипов
ВН Балацкий, ЕИ Метлицкая, БА Владимирович.
Свиноводство, 8-10, 2000
142000
Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо-та міжпородної мінливості свиней
ОІ Метлицька
-с. Чубинське Київської обл., 2001.-21с, 2001
13*2001
Методологія ДНК-паспортизації генофондів сільськогосподарських тварин за гіперваріабельними локусами геному: дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 03.00. 15 …
ОІ Метлицька
Чубинське.–2012.–382 с, 2012
122012
Ефективність генетичної паспортизації порід свиней із застосуваням ISSR-PCR маркерів
ОІ Метлицька
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 39-42, 2005
72005
Методичні рекомендації з оцінювання чистопородності бджіл та створення внутрішньопородного типу
ВП Поліщук, ІІ Головецький, ОІ Метлицька, ВВ Скрипник
Міністерство аграрної політики України, НААН. Інститут біоресурсів і …, 2009
62009
Генетико-селекційні аспекти прогнозування племінної цінності кнурів
ОІ Метлицька, ВМ Гиря
ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії, 87-91, 2011
52011
Застосування методів морфометрії та молекулярно-генетичної оцінки при визначенні чистопородності українських бджіл
ОІ Метлицька, ВП Поліщук, СІ Таран
Біологія тварин, 254-259, 2010
52010
Оптимізація методу ДНК-фінгерпринтингу геному бджіл
ОІ Метлицька
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
52009
Формирование высокопродуктивных генеалогических структур в полтавской мясной породе свиней с использованием популяционно-генетических методов
ЛГ Перетятько, ЕИ Метлицкая
Таврійський науковий вісник 2 (58), 198-202, 2008
52008
Методичні і прикладні особливості використання ISSR-РСR маркірування внутрішньо-та міжпородної мінливості свиней
ОІ Метлицька
Розведення і генетика тварин, 187-198, 2008
52008
Взаємозв΄язок поліморфізму генів з показниками продуктивності у великої рогатої худоби
КВ Копилова, КВ Копилов, ОІ Метлицька, СІ Тарасюк
Вісник аграрної науки, 40-46, 2007
52007
Трансенні рослини - загроза бджільництву?
ОІ Метлицька, МД Палькіна, СМ Корінний
Пасічник 159 (6), 6-8, 2017
32017
Сучасні молекулярно-генетичні підходи для підвищення ефективності селекційного процесу в тваринництві України
ОІ Метлицька, КВ Копилов, ОВ Березовський
Розведення і генетика тварин, 193-200, 2016
32016
Популяційно-генетичне дослідження як обгрунтування шляхів збереження генофонду свиней миргородської породи
ОІ Метлицька, ВЮ Нор
Розведення і генетика тварин, 61-73, 2013
32013
Ефективність використання генетичних маркерів при створенні нових генеалогічних ліній у полтавській м'ясній породі свиней
ОІ Метлицька, ЛГ Перетятько, ОІ Ревенко
Розведення і генетика тварин, 129-131, 2010
32010
Використання методу ISSR-типування для популяційно-генетичної характеристики генеалогічних структур полтавської мясної породи
ОІ Метлицька
Свинарство.—2008.—Вип 56, 53-57, 0
3
Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин
К Копилов, О Метлицька, Н Мохначова, Т Супрович
Вісник аграрної науки 94 (6), 43-47, 2016
22016
Для ефективної селекції тварин важливо керуватися генетичною структурою
ОІ Метлицька, КВ Копилов
Тваринництво України, 8-11, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20