А. Н. Бакуновский
А. Н. Бакуновский
Bogomoletz Institute of Physiology; Международный центр астрономических и медико-экологических
Подтвержден адрес электронной почты в домене biph.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Intermittent hypoxia in treatment of bronchial asthma in childhood
TV Serebrovskaya, AN Bakunovsky, KV Nesvitailova, IN Mankovska
Intermittent Hypoxia and Human Diseases, 135-143, 2012
92012
Физическое развитие детей младшего школьного возраста и факторы влияния на него.
БОМ Квашнина Л.В., Родионов В.П., Маковкина Ю.А., Клименко С.Б.
Здоровье женщины, 78-81, 2003
52003
Особливості клітинного складу периферичної крові та імунного статусу людини в умовах перебування в Антарктиці
ВА Стежка, ЄВ Моісеєнко, НМ Дмитруха, ТО Білько, ОМ Бакуновський
Український антарктичний журнал, 2003
22003
Асоціація поліморфізмів генів з особливостями гемодинаміки спортсменів
СБ Дроздовська, ВЄ Досенко, ОЛ Євтушенко, ОМ Бакуновський, ...
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2015
12015
Вплив Актовегіну на кисневий режим і місцевий кровообіг у тканинах пародонта за іммобілізаційного стрессу
ГВ Опанасенко, ОМ Бакуновський, ВІ Носар, КВ Розова, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія, 47-53, 2013
12013
ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ЕКСПРЕСІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ БІЛКІВ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГІР Я
ГВ Портніченко, ВІ Портніченко, ФХ Бічекуева, ОМ Бакуновський, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 101-103, 2011
12011
ВПЛИВ ВИСОКОЖИРОВОЇ ДІЄТИ НА РОЗВИТОК ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ЩУРІВ
ПК Цапенко, МІ Василенко, РБ Алієв, МО Завгородній, МГ Козловська, ...
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (3), 441-444, 2020
2020
Спосіб моделювання синдрому такотсубо у щурів-самок передстаречого віку
БОМ Пономарьова І.В., Портниченко А.Г.
2019
Вплив помірних лінійних прискорень на стан гемодинаміки спортсменів-фехтувальників
АГП О.М. Бакуновський, Н.А. Андріюк, М.М. Філіппов, В.І. Портніченко, В.А ...
Фізіологічний журнал 65 (3 (Додаток)), 152, 2019
2019
Особливості термінових адаптаційних реакцій на дозоване фізичне навантаження у осіб з різним рівнем рухової активності
РІМ В.А. Пастухова, О.М. Бакуновський, О.О. Машкова, О.І. Бродович, Н.О. Ушко
Фізіологічний журнал 65 (3 (Додаток)), 151, 2019
2019
Порушення кисневого режиму парадонта при тривалій іммобілізації
ОГВ Маньковська І.М., Бакуновський О.М., Братусь Л.В., Гончар О.О., Носар В.І.
Матеріали Пленуму Українського наукового товариства патофізіологів та …, 2018
2018
Вплив інтервальних гіпоксичних тренувань на стан центральної регуляції дихання
СТВ Бакуновський О.М.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Вікові та …, 2018
2018
Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого віку
ІВ Пономарьова, ОМ Бакуновський, АГ Портниченко
Актуальні проблеми сучасної медицини, 346-350, 2018
2018
Особливості дихання дітей, хворих на бронхіальну астму
МІМ Бакуновський О.М., Колеснікова Є,Е., Несвітайлова К.В., Гавенаускас Б.Л ...
VII Національний конгрес патофізіологів України. Патофізіологія і фармація …, 2016
2016
Порівняльний аналіз особливостей дихання дітей хворих на бронхіальну астму
МІМ Бакуновський О.М., Колеснікова Є,Е., Несвітайлова К.В., Гавенаускас Б.Л ...
IX Международный симпозиум "Актуальные проблемы биофизической медицины" 12 …, 2016
2016
Особенности реакции центральной гемодинамики на действие дротаверина в условиях среднегорья
ПВИ Евтушенко А.Л., Бакуновский А.Н., Филиппов М.М., Кравченко Ю.В.
IX Международный симпозиум "Актуальные проблемы биофизической медицины" 12 …, 2016
2016
Функціональні зміни в організмі хворих на цукровий діабет другого типу в умовах средньогір'я
ПАГ Портніченко В.І., Філіппов М.М., Євтушенко О.Л., Бакуновський О.М ...
IX Международный симпозиум "Актуальные проблемы биофизической медицины" 12 …, 2016
2016
ASYMMETRY OF THE BRAIN AT ADAPTATION TO HYPOXIA
ОМ Бакуновський, ВІ Портніченко, ІО Яхниця, ЮВ Кравченко, ВМ Ільїн, ...
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
The association of genes polymorphisms with athletes hemodynamics indices.
IV Drozdovska S., Yevtushenko A., Bakunovskiy A.
8th Conference of baltic society sport of sciences “Sport science for sports …, 2015
2015
Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань на чутливість дихального центру до діоксину вуглецю
СТВ Бакуновський О.М., Колеснікова Є.Е., Гавенаускас Б.Л., Маньковська І.М.
Мат. V з’їзду Українського біофізичного товариства Луцьк-Світязь 27-30 …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20