Вячеслав Іванович Андрєєв
Вячеслав Іванович Андрєєв
Чорноморський національний університет імені Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: навчальний курс для творчого саморозвитку
ВІ Андрєєв
ВІ Андрєєв.–1, 2000
142000
Исследования динамических процессов ротационных почвообрабатывающих машин
ВИ Андреев
ВН Андреев, 1969
121969
Системы контроля параметров прецизионных резисторов
АЮ Доросинский, ВИ Андреев, ЮВ Варламов
Труды Международного симпозиума «Надежность и качество» 2, 2009
112009
Количественная оценка защищённости технических объектов с учётом их функционирования
ВИ Андреев, ВС Козлов, ВА Хорошко
Захист інформації.–К.: НАУ, 47-50, 2004
112004
Моделирование геологических образований методами пространственной гравиметрии
ВИ Андреев
М.: Недра, 1992
81992
Обґрунтування та формалізація підходу до оцінювання екологічної безпеки регіону
ЄМ Безсонов, ВІ Андрєєв
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 9-18, 2016
72016
Діалектика виховання та самовиховання творчої особистості
ВІ Андрєєв
Казань,-1988.–228 с, 1988
71988
Экспериментальные и теоретические исследования параметров солнечных фотоэлектрических батарей для оценки их энергетической эффективности
ВИ Андреев, ВИ Кубов, РМ Кубова, АА Павленко
Наукові праці 210, 129-136, 2013
62013
Электроискровое легирование деталей, работающих в условиях термоциклического нагружения
ВИ Андреев, ВН Морозенко, НИ Беда
Электронная обработка материалов, 23-25, 1973
61973
Проектирование систем технической защиты информации/-Севастополь
ВИ Андреев, ЮЮ Гончаренко, ММ Дивизинюк, ИН Павлов, ...
Изд. Центр СНУЯЭиП, 2011
52011
Теоретические основы и технологии создания узлов трения с переменной износостойкостью
ВИ Андреев, ЛП Клименко, ОФ Прищепов
Сборник докладов Международного конгресса “Механика и трибология …, 2003
52003
Екологічна складова сталого розвитку: обґрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення
ЄМ Безсонов, ВІ Андрєєв, ЕН Бессонов, ВИ Андреев
ВНТУ, 2015
42015
Анализ температурных аномалий в солнечных фотоэлектрических батареях
ВИ Андреев, МД Гончарук, ЛП Клименко, ДД Зюляев, ВИ Кубов, ...
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
32015
Самовдосконалення майбутніх журналістів як процес особистісного зростання: орієнтація на конкурентоспроможність
МД Дяченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
32014
Методики структуроутворення композиційних матеріалів з заданими характеристиками для кокілів відцентрового лиття
ОІ Случак, ВВ Шугай, ОФ Прищепов, ВІ Андрєєв
Наукові праці. Серія: Техногенна безпека 280 (268), 2016
22016
Соціально-екологічні аспекти розуміння безпеки життєдіяльності городян
ВІ Андрєєв, ЛВ Калашнікова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 95-103, 2016
22016
Оценка стабильности и совместимости пластовых вод нефтяных месторождений Волго-Уральского района по карбонату и сульфату кальция
АВ Гришагин, ВИ Андреев
Нефть. Газ. Новации, 70-74, 2012
22012
Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 145-153, 2012
22012
Комплексная система учета и контроля температурных режимов административных зданий с помощью IP-S&C системы и сети Ethernet
ВИ Андреев, НВ Дмитренко, ДД Зюляев, ВИ Кубов, ВВ Черемисина, ...
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
22012
Метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад
ВО Ігнатов, ОВ Андреєв, ВІ Андрєєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 2 (30), 79-83, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20