Larisa Klimas Лариса Клімас
Larisa Klimas Лариса Клімас
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя
СД Криклива, ОА Шевчук, ЛА Клімас, ЛА Голунова
Вісник Вінницького національного медичного університету 19 (2), 328-330, 2015
202015
Demographic variability indicators of somatically healthy men from different administrative and territorial regions of Ukraine
V Mishalov, L Klimas, V Gunas
Curr. Issues Pharm. Med. Sci. 29 (2), 90-93, 2016
122016
Regional trends indicators finger dermatoglyphics among modern Ukrainians
VD Mishalov, ОА Serebrennikova, LА Klimas, VІ Gunas
Biomedical and biosocial anthropology, 5-12, 2018
102018
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Palmar dermatoglyphics of modern Ukrainians: regional trends
VІ Gunas, VD Mishalov, ОА Serebrennikova, LА Klimas, AV Shayuk
Biomedical and biosocial anthropology, 11-17, 2018
52018
Predictive assessment of the association of dermatoglyphic indicators with indicators of personality traits, established by factor analysis
ОА Serebrennikova, VІ Gunas, LА Klimas, NP Ocheretna, AV Shayuk
Reports of morphology 25 (1), 2019
42019
General phenotypological picture of the finger dermatoglyphics of Ukrainian men: the contribution of individual regions
VІ Gunas, VD Mishalov, ОА Serebrennikova, LА Klimas
Reports of Morphology 24 (4), 41-46, 2018
42018
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
Мат. Меж. науч.конф., посв. памяти проф. Б.А.Никитюка: Акт. пробл. спорт …, 2004
4*2004
Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання яєчок у нормі і патології
ВА Погорілий, В.В., Максименко, Є.В., Клімас, Л.А., Рауцкіс
Вісник Вінницького державного медичного університету 5 (2), 588-590, 2001
42001
Features of quantitative indicators of finger and palmar dermatoglyphics in males and females with ichthyosis
SV Dmytrenko, LА Klimas, VA Kushnir, ОА Serebrennikova, IV Serheta
Biomedical and Biosocial Anthropology, 48-55, 2018
22018
Адміністративно-територіальні закономірності в мінливості ознак дерматогліфіки чоловіків України з середнім рівнем інтенсивності ураженості карієсом
ММ Шінкарук-Диковицька, ЛА Климас
Світ медицини та біології, 94-99, 2015
22015
Признаки ладонной папиллярной кожи у больных атопическим дерматитом
АВ Гара, ЛД Калюжная, ЛА Климас, ИВ Гунас
Материалы ежегодной научной конференции, посвященной 70-летию основания …, 2013
22013
Маркерные возможности дерматоглифических признаков при сахарном диабете
ЛА Климас, ВВ Жмурик, ИД Кухар, ТИ Борейко, НА Каминская, ...
Проблемы современной морфологии человека», посвященная 75-летию со дня …, 2008
22008
Особливості антропометричних та соматотипологічних параметрів будови тіла та їх зв’язок з інтенсивністю карієсу зубів у практично здорових міських підлітків
ІВ Козлов, В. О., Руда, І. В., Рудий, Ю. Й., Вакар, А. А., Клімас, Л. А ...
Вісник Вінницького національного медичного університету 10 (2), 376-377, 2006
22006
Взаємозв'язок інтенсивності карієсу зубів з дерматогліфічними показниками у практично здорових підлітків
ЛА Руда, І.В., Рудий, Ю.Й., Клімас
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 5 (2), 53, 2006
22006
Ультразвукові параметри серця здорових міських підлітків
ОІ Сарафинюк, П.В., Клімас, Л.А., Башинська
Вісник Вінницького державного медичного університету 7 (1/1), 41-45, 2003
22003
Особенности ладонной дерматоглифики у больных атопическим дерматитом
АВ Гара, ЛД Калюжная, ЛА Климас, ИВ Гунас
Наука молодых–Eruditio Juvenium, 2014
12014
Иллюстрация врожденного ихтиоза картиной дерматоглифики
СВ Дмитренко, ЛА Климас, НА Каминская
Архів клінічної та експериментальної медицини 21 (2), 143-145, 2012
12012
Клінічно значущі варіанти пальцевої дерматогліфіки у хлопчиків, хворих на атопічний дерматит
ІВ Сергета, АВ Гара, ЛВ Клімас
Biomedical and Biosocial Antropology, 57-63, 2011
12011
Асоційованість хронічних вірусних гепатитів В та С з кількісними ознаками долонної дерматогліфіки
ЮЙ Гумінський, ЛА Клімас, ІВ Ольхова, ВГ Черкасов, ЮЯ Кривко, ...
Науковий вісник Національного медичного університету імені ОО Богомольця, 14-23, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20