Подписаться
Лігоненко Лариса http://orcid.org/0000-0001-5597-5487
Лігоненко Лариса http://orcid.org/0000-0001-5597-5487
Другие именаЛігоненко Л.О., Ligonenko L., Ligonenko Larysa, Ligonenko Larisa, Лигоненко Лариса
КНЕУ ім.В.Гетьмана; факультет экономики и управления, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 4, 2001
10202001
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
6931999
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
5122005
Управління грошовими потоками: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, ГВ Ситник
К.: КНТЕУ, 2005
2602005
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, МВ Тарасюк, ОО Хіленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
1202005
Управління дебіторською заборгованістю підприємства: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 275, 5, 2005
1112005
Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях
Л Лігоненко, АВ Хріпко, АО Доманський
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука 22, 2018
1042018
Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством
ЛО Лігоненко
Актуальні проблеми економіки 10 (88), 207-216, 2008
972008
Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу
ЛО Лігоненко, ЮЮ Фролова
Актуальні проблеми економіки 6, 48, 2005
722005
Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту
ЛО Лігоненко
Економічний форум, 161-170, 2016
612016
Концептуальні засади економічного управління підприємством
Л Лігоненко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-17, 2013
472013
Управління грошовими коштами торговельного підприємства
ЛО Лігоненко, ГВ Ковальчук
К.: КДТЕУ, 1998
421998
Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні
L LIGONENKO, G KRASNEVITCH
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL" COMMODITIES AND MARKETS" 11 (1 …, 2011
412011
Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства
ЛО Лігоненко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 105-117, 2015
282015
Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи)
Л Лігоненко, Г Ковальчук
Економіка. Фінанси. Право, 10-15, 1998
251998
Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми
ЛО Лігоненко
Бізнес Інформ, 227-231, 2013
242013
Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах
Л Лігоненко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-22, 2012
222012
Антикризисное управление: современное состояние, методическое и кадровое обеспечение
ЛА Лигоненко
Актуальні проблеми економіки, 22, 2003
212003
Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення
ЛО Лігоненко
Фінанси україни, 136-147, 1998
211998
Роздрібна торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі
ЛО Лігоненко
Вісник КНТЕУ, 12-21, 2005
192005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20