Подписаться
Станислав Семенюк (Stanislav Semenyk)
Станислав Семенюк (Stanislav Semenyk)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Популяция как тест-система
ВА Межжерин, СА Мякушко, СК Семенюк
Известия РАН. Серия биологическая, 634-640, 2002
11*2002
НПП" НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ" В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНУ
ІМ Шейгас, СК Семенюк
5
A unique colony of the bobak marmot, Marmota bobak (Rodentia, Sciuridae), in steppes of the right-bank Ukraine
HV Rashevska, SK Semeniuk
Вестник зоологии, 377-378, 2015
42015
Екологічна оцінка вмісту нітратів у рослинній продукції
ВВ Приймак, СК Семенюк, СС Ласька
32018
Наслідки антропогенного впливу на популяційні процеси хребетних тварин
СК Семенюк
Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал. Вип 1, 235-246, 2023
22023
Передумови, досвід та перспективи ведення вольєрного мисливського господарства в Україні
ІМ Шейгас, ІТ Гулик, СК Семенюк
Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного …, 2021
22021
Роль пространственной структуры популяции рыжей полевки Clethrionomys glareolus (Rodentia, Arvicolidae) в процессах саморегуляции
ВА Межжерин, СК Семенюк
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2001
22001
Перспективи використання методики діоксанового зневоднення у гістологічних дослідженнях розвитку м'язової тканини риб
МС Козій, ІМ Шерман, СК Семенюк
Таврійський науковий вісник, 198-204, 2012
12012
Наслідки антропогенного впливу на популяційні процеси хребетних тварин
М Козичар, СК Семенюк, МВ Козичар
Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал.(категорія Б).–Херсон …, 2023
2023
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ–ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ХЕРСОНСЬКИМИ ЛІСАМИ
СК СЕМЕНЮК, ІІ КОВАЛЬ
«Наукові читання імені ВМ Виноградова»: Матеріали V-ої Всеукраїнської …, 2023
2023
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ, ЯКІ ГЕНЕРУЮТЬ УЛЬТРАЗВУК, ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БІОТЕСТУВАННЯ
ОП Кундельчук, ІМ Маюня, СК Семенюк, МО Акімова
Природничий альманах (біологічні науки), 53-65, 2020
2020
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИПА ТАРЫ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ФИТОТЕСТУВАННЯ
M Akimova, S Semenyuk, K Zaika, O Kundelchuk
SWorldJournal, 67-77, 2020
2020
СТАН МИШОВИДНИХ ГРИЗУНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБАСТІ
М Козичар, С Семенюк
2020
Гідроекологічна характеристика Мало-Олександрівського водосховища р. Інгулець у зв'язку з відновленням роботи міні-ГЕС
ІС Митяй, ОВ Дегтяренко, ВВ Хомич, СК Семенюк
2020
ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
YA Pastushenko, OP Kundelchuk, SK Semenyuk
Науковий погляд у майбутнє, 80-87, 2018
2018
RESEARCH OF IONIZING EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION OF MICROWAVE OVEN ON THE DRINKING WATER
ЯО Пастушенко, ОП Кундельчук, СК Семенюк
Научный взгляд в будущее 3 (10), 80-87, 2018
2018
Кundelchuk OP/Кундельчук ОП
СК Семенюк
Conference proccedings 33 (2), 699, 2018
2018
Сучасний стан та можливі перспективи розвитку мисливської галузі в Україні
ІМ Шейгас, СК Семенюк
2016
Особливості визначення статевої та вікової структури популяції оленя благородного (Сervus elaphus) на острові Джарилгач
ІМ Шейгас, СК Семенюк
Харків: ХНАУ, 2015
2015
Необхідність використання соціальної реклами в Україні
С Семенюк
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20