Подписаться
Станислав Семенюк (Stanislav Semenyk)
Станислав Семенюк (Stanislav Semenyk)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Популяция как тест-система
ВА Межжерин, СА Мякушко, СК Семенюк
Известия РАН. Серия биологическая, 634-640, 2002
10*2002
НПП" НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ" В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНУ
ІМ Шейгас, СК Семенюк
5
A unique colony of the bobak marmot, Marmota bobak (Rodentia, Sciuridae), in steppes of the right-bank Ukraine
HV Rashevska, SK Semeniuk
Вестник зоологии, 377-378, 2015
42015
Екологічна оцінка вмісту нітратів у рослинній продукції
ВВ Приймак, СК Семенюк, СС Ласька
32018
Наслідки антропогенного впливу на популяційні процеси хребетних тварин
СК Семенюк, МВ Козичар
Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал. Вип 1, 235-246, 2023
22023
Роль пространственной структуры популяции рыжей полевки Clethrionomys glareolus (Rodentia, Arvicolidae) в процессах саморегуляции
ВА Межжерин, СК Семенюк
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2001
22001
. Перспективи використання методики діоксанового зневоднення в гістологічних дослідженнях розвитку м'язової тканини риб
МС Козій, ІМ Шерман, СК Семенюк
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
Наслідки антропогенного впливу на популяційні процеси хребетних тварин
М Козичар, СК Семенюк, МВ Козичар
Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал.(категорія Б).–Херсон …, 2023
2023
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ–ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ХЕРСОНСЬКИМИ ЛІСАМИ
СК СЕМЕНЮК, ІІ КОВАЛЬ
«Наукові читання імені ВМ Виноградова»: Матеріали V-ої Всеукраїнської …, 2023
2023
Передумови, досвід та перспективи ведення вольєрного мисливського господарства в Україні
ІМ Шейгас, ІТ Гулик, СК Семенюк
Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного …, 2021
2021
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ, ЯКІ ГЕНЕРУЮТЬ УЛЬТРАЗВУК, ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БІОТЕСТУВАННЯ
ОП Кундельчук, ІМ Маюня, СК Семенюк, МО Акімова
Природничий альманах (біологічні науки), 53-65, 2020
2020
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИПА ТАРЫ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ФИТОТЕСТУВАННЯ
M Akimova, S Semenyuk, K Zaika, O Kundelchuk
SWorldJournal, 67-77, 2020
2020
СТАН МИШОВИДНИХ ГРИЗУНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБАСТІ
М Козичар, С Семенюк
2020
Гідроекологічна характеристика Малоолександрівського водосховища р. Інгулець у зв’язку з відновленням роботи міні-ГЕС
ІС Митяй, ОВ Дегтяренко, ВВ Хомич, СК Семенюк
НУБіП України, 2020
2020
ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
YA Pastushenko, OP Kundelchuk, SK Semenyuk
Научный взгляд в будущее, 80-87, 2018
2018
RESEARCH OF IONIZING EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION OF MICROWAVE OVEN ON THE DRINKING WATER
ЯО Пастушенко, ОП Кундельчук, СК Семенюк
Научный взгляд в будущее 3 (10), 80-87, 2018
2018
Кundelchuk OP/Кундельчук ОП
СК Семенюк
Conference proccedings 33 (2), 699, 2018
2018
Сучасний стан та можливі перспективи розвитку мисливської галузі в Україні
ІМ Шейгас, СК Семенюк
2016
Особливості визначення статевої та вікової структури популяції оленя благородного (Сervus elaphus) на острові Джарилгач
ІМ Шейгас, СК Семенюк
Харків: ХНАУ, 2015
2015
Необхідність використання соціальної реклами в Україні
С Семенюк
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20