Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
Підтверджена електронна адреса в hsf.opu.ua
НазваПосиланняРік
Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти
ЮА Грушевська
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2005
222005
Процесс создания корпоративних кодексов.
ВП Кубко
Труды Одесского политехнического университета, 314-317, 2008
192008
Документна лінгвістика
ВП Кубко
Издательство АО БАХВА, 2009
162009
Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз
СЛ Брайченко
СЛ Брайченко.–Одеса, 1999.–18 с, 1999
161999
Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного
ВЮ Сікорська
ступеня канд. філол. наук.–Кіровоград, 2007.–20 с, 0
11
Часо-просторовий континуум як засіб психологізму в історичному романі Павла Загребельного «Роксолана»
ВЮ Сікорська
Мова і культура.-Вип. б 1, 38-44, 0
3
Динамический текст как проекция адекватных инфокоммуникационных технологий в сфере образования
ТФ Коляда-Березовская
66-я Научная сессия, посвященная Дню радио: труды, Москва, 11-12 мая 2011 г …, 0
2
Хронотоп і символіка у П. Загребельного
ВЮ Сікорська
Новітня, 0
2
ДОКУМЕНТООБІГ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВГ Спрінсян
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, 41, 2014
12014
Науковий термін у художньому дискурсі в історичному романі Павла Загребельного Диво
ВЮ Сікорська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
12013
Дослідження можливостей використання соціальних мереж при управлінні знаннями студентів ОНПУ
ТА Лугова, НА Черниш
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб …, 2011
12011
Стилістичні функції синонімів у романах Юрія Андруховича
СМ Мельник
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
12009
Функції художнього часу й художньго простору в організації сюжету й композиції історичного роману Павла Загребельного" Диво"
В Сікорська
Астропринт, 2007
12007
Наші автори
ВВ Абрамова, ВЛ Авінов, ОО Алєксєєв, СМ Бабюк, ТЙ Бабюк, ...
ЛЛ Галаманжук, доктор педагогічних наук, професор; ГА Лісенчук, доктор наук …, 2018
2018
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
ВЮ Сікорська
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2014
2014
Графодеривація в українській постмодерністській прозі
СМ Мельник
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Кількісно-якісна характеристика іменника м. Косова
СП Павелко
Записки з ономастики, 120-129, 2013
2013
Використання тестових завдань на заняттях з дисциплін гуманітарного циклу у технічному ВНЗ
СЛ Брайченко, ОП Колесова, МГ Якубовська
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2012
2012
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ІДЕЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
Ю Грушевська
2010
Методическое обеспечение подготовки специалистов коммуникативно-информационной деятельности
НР Барабанова, ВГ Спринсян
БГУ, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20