Подписаться
Віталій Серьогін
Віталій Серьогін
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник
ВС Журавський, ВО Серьогін, ОН Ярмиш
К.: Ін юре, 672, 2003
389*2003
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
ОН Ярмиш, В Серьогін
Національний університет внутрішніх справ, 2002
321*2002
Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України
ВО Серьогін
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 1999
581999
Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України
ВО Серьогін
Харківський національний університет внутрішніх справ, 1998
581998
Конституційне право України: навч. посіб
ВО Серьогін
Харків: ХНУВС, 88, 2010
562010
Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія
ВО Серьогін
Харків: Видавництво “ФІНН, 608, 2010
47*2010
Конституційний принцип гласності: поняття та сутність
ЮМ Тодика, ВО Серьогін
Вісник Академії правових наук України, 50-58, 1998
251998
Конституційний принцип гласності як гарантія основних прав і свобод громадян
ЮМ Тодика, ВО Серьогін
Право України, 22-24, 29, 1998
241998
Зміст і обсяг права на недоторканність приватного життя (прайвесі)
В Серьогін
Вісник академії правових наук України, 88-97, 2010
212010
Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики
ВО Серьогін
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011
182011
Прайвесі як право "бути залишеним у спокої"
ВО Серьогін
Право і Безпека, 6-9, 2010
14*2010
Соціальні мережі як загроза прайвесі
ВО Серьогін
Форум права, 822-827, 2011
132011
Державне будiвництво та мiсцеве самоврядування в Українi: Пiдручник
ОН Ярмиш, ВО Серьогiн
Х.: Видавництво Харкiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ, 2002
102002
Державне будiвництво та мiсцеве самоврядування в Українi: пiдручник
ВС Журавський, ВО Серьогiн, ОН Ярмиш
К.: Iн Юре, 2004
92004
Державне будiвництво та мiсцеве самоврядування в Українi. Навч. посiбник
ОН Ярмиш, ВО Серьогiн
82002
Приватне життя як об’єкт конституційного права на недоторканність приватного життя
В Серьогін
Вісник Академії правових наук України, 51-62, 2011
72011
Право на анонімність як елемент прайвесі
ВО Серьогін
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право 1 (24 …, 2014
62014
Методологічний аналіз інтерпретацій поняття «правоохоронна система»
АТ Комзюк, МІ Мельник, АЮ Олійник, МІ Хавронюк, ЮС Шемшученко, ...
62011
Парламентський контроль як одна із форм реалізації принципу гласності щодо діяльності Кабінету Міністрів України
ЮМ Тодика, ВО Серьогін
Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб./Відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 1999
61999
Во имя гуманизма и милосердия
ВА Серегин
Бизнес Информ, 25-28, 1998
61998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20