Підписатись
Людмила Кухар , L. Kukhar , Л.А. Кухар, ЛО Кухар
Людмила Кухар , L. Kukhar , Л.А. Кухар, ЛО Кухар
НПУ імені М.П. Драгоманова доцент кафедри комп'ютерної інженерії Інститут інформатики
Підтверджена електронна адреса в ms.npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конструювання тестів
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
822010
Методичні рекомендації зі складання тестових завдань
П Сергієнко, ЛО Кухар
Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011
382011
Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5.х
ГОВМПВ Сергієнко В.П., Франчук В.М., Кухар Л.О.
НПУ імені М.П.Драгоманова, 100, 2014
232014
Інформаційно-комунікаційні тенології в педагогічних дослідженнях : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛГ Гаврілова, ЛО Кухар, ЯВ Топольник
82017
Використання вбудованої системи аналізу тестових завдань в LCMS Moodle
ВП Сергієнко, ЛО Кухар, ОВ Галицький, ПВ Микитенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-208, 2014
72014
Content and structure of the course Information and communication technologies in pedagogical studies”
LH Havrilova, YV Topolnik, LO Kuhar, LA Matviychuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 245-259, 2018
62018
Examining factors of using information and communication technologies for e-learning organization
L Matviichuk, L Kukhar, N Hnedko
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
62017
Моніторинг сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики засобами тестового контролю (автореферат)
ЛО Кухар
ЛО Кухар, 2014
62014
Теоретичні аспекти освітнього моніторингу
Л Кухар
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки …, 2010
6*2010
Використання тестового контролю як засобу моніторингу професійних компетентностей майбутніх фахівців педагогічної галузі
Л Кухар
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
32015
Аналіз міжнародних моніторингових досліджень і реформ у галузі освіти: світовий досвід та український контекст
S Dryl, L Kuhar
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 19-32, 2018
22018
Statistical exponents of the quality of the test results
L Kukhar
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 164 – 170, 2014
2*2014
Information and Communication technology development in the Higher Education Institutions of the United Kingdom
OH Smolnikova, SM Ivanenko, LO Kukhar, VV Nikolayenko, SF Panov, ...
Journal of Language and Linguistic Studies 17 (S2), 1379-1391, 2021
12021
Information and Communication Technology Development in the Higher Education Institutions of the United Kingdom
YGO Smolnikova O., Ivanenko S., Kukhar L., Nikolayenko V., Panov S.
Universal Journal of Educational Research, 101-108, 2020
12020
Organization of lessons by means of web services in terms of professional training
L Matviichuk, N Hnedko, L Kukhar
South Ukrainian National Pedagogical University named after KD Ushynsky, 2018
12018
Електронні освітні ресурси та хмаро орієнтовані засоби навчання у професійній діяльності педагога
ЛО Кухар
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Діагностика сформованості деяких компонентів професійної компетентності майбутніх учителів інформатики
ЛО Кухар
Актуальні проблеми методології та методики навчання фізикоматематичних …, 2013
12013
Сутнісна характеристика професійно компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
Наукові записки. Серія "Психолого-падагогічні науки" (Ніжинський державний …, 2011
12011
Наукові проблеми конструювання тестів
Л Кухар
Міжнар. наук. - практ. конф. "Освітні вимірювання в інформаційному …, 2010
12010
Роль цифрової компетентності в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів
ЛГ Гаврілова, ЛО Кухар
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20