Светлана Марусенко
Светлана Марусенко
НТУ "ХПИ", инженерно-физический факультет, кафедра сопротивления материалов
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ключевые работы ученых НТУ" ХПИ" в области математического моделирования в технике
СА Назаренко, СИ Марусенко
НТУ" ХПИ", 2015
102015
Аналіз статико-динамічних нелінійних процесів у елементах структурно зв'язаних систем
СІ Марусенко, СО Назаренко, ЕА Сімсон
Академія внутрішніх війск МВС України, 2010
72010
Оптимизация параметров кулачковых механизмов
ЕИ Зинченко, СА Назаренко, СИ Марусенко, ИЯ Храмцова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Машинознавство та …, 2019
12019
Розрахункові дослідження напружено-деформованого стану елементів конвеєрів
МА Ткачук, ОВ Кохановська, ГВ Ткачук, АО Зарубіна, ІЯ Храмцова, ...
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Машинознавство та …, 2019
2019
Эволюция разработок ученых и воспитанников ХПИ в области вооружения и военной техники в ХХ столетии
СА Назаренко, НА Ткачук, СИ Марусенко
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2019
2019
Аналіз чутливості функціоналів динаміки та міцності багатокомпонентних машинобудівних конструкцій
СО Назаренко, СІ Марусенко, ОІ Зінченко
НТУ" ХПІ", 2019
2019
Розробка методів аналізу чутливості функціоналів якості транспортних машин
СО Назаренко, СІ Марусенко, ІЯ Храмцова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Деякі ключові розробки харківських політехників у галузі військової техніки
СО Назаренко, МА Ткачук, СІ Марусенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Моделювання взаємодії ріжучого індентору (свердла) з кістковим біоматеріалом
ВЛ Хавін, СІ Марусенко, СЮ Шергін
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Напряженно-деформированное состояние тонкой пластины с покрытием при ударе пробойником
АВ Степук, ЛВ Автономова, СВ Бондарь, ВЛ Хавин, СИ Марусенко
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Динамическая нелинейность ультразвуковой обработки неоднородных и биологических материалов
СН Исаков, СИ Марусенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Динаміка і міцність …, 2017
2017
Трибологічна система ультразвукового зварювання. підсистема ультразвукового інструменту
CМ Ісаков, ОС Ісаков, СІ Марусенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Динаміка і міцність …, 2016
2016
Ітераційний метод розрахунку трибологічної моделі ультразвукового зварювання пластмас
СМ Ісаков, СІ Марусенко
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Трибологическая система ультразвуковой сварки пластмасс. Тестовые расчеты
СН Исаков, СИ Марусенко
НТУ" ХПИ", 2015
2015
ЕА СІМСОН, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ››; СО. НАЗАРЕНКО, канд. техн. наук, ст. наук. співр., НТУ «ХПІ››; СЬ ІИАРУСЕНКО, наук. співр. НТУ «ХПІ» АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ …
ЕА Сімсон, СО Назаренко, СІ Марусенко
2014
Моделювання процесу високошвидкiсного рiзання на базi незалежного підходу Лагранжа-Ейлера
ВЛ Хавін, ЛВ Автономова, СІ Марусенко
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях
ЕА Сімсон, СО Назаренко, СІ Марусенко
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера
ВЛ Хавін, ЛВ Автономова, СІ Марусенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2014
2014
Застосування нейромережевої моделі для прогнозування стану матеріалу при високошвидкісному деформуванні
ВЛ Хавін, ЛВ Автономова, СІ Марусенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2013
2013
Математическое моделирование управляемого движения стержневой модели космического аппарата
КЮ Счастливец, СЮ Погорелов, СИ Марусенко
НТУ" ХПИ", 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20