Follow
Інна Кузнецова
Інна Кузнецова
Other namesInna Kuznetsova, Инна Кузнецова
ОНЕУ, факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій, кафедра менеджменту
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку
БАІ Богатирьов А.М., Кузнецова І.О.
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003
492003
Визначення сутності дефініції "технологія управління"
І Кузнецова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 55-62, 2009
432009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
38*2019
Формування стійких конкурентних переваг: концептуальна модель
ІО Кузнецова
Режим доступу: http://liber. onu. edu. ua/opacunicode/index. php, 2010
352010
Моніторинг як складова процесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія: монографія
ІО Кузнецова
Одеса: ВПП „Друкарський дім 228, 197-223, 2009
312009
Тенденции развития российского рынка банковских услуг и продуктов в современных условиях
ИА Кузнецова
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 306-308, 2015
252015
Планування діяльності підприємств: структурний аспект
КЮВ Кузнецова І.О.
Одеса: Атлант, 2013
21*2013
Зерновий ринок України: історія створення та тенденції розвитку: монографія
ІО Кузнецова
Одеса: Поліграф, 2008
202008
Парадигми процесного підходу в менеджменті: сутність та протиріччя
ІО Кузнецова
Вісник Хмельницького національного університету, 64-68, 2011
192011
Разработка системы управления деловой активностью предприятия
АС Левченко, АА Рудычев, ИА Кузнецова, АЮ Лычев
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ…, 2015
182015
Формалізація процедури оцінювання фінансової стійкості, як стадії процесу стратегічного управління підприємством
БОС Кузнецова І.О.
Науковий вісник ОНЕУ, с.85-95, 2017
172017
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, ЯК СТАДІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І Кузнецова, О Балабаш
НАУКОВИЙ ВІСНИК № 5 (247), 85-95, 2017
172017
Sustainable enterprise development: essence and components
I Kuznetsova, O Balabash
Соціально-економічні проблеми і держава, 48-57, 2015
162015
Класифікація загроз економічній безпеці підприємства
ІО Кузнецова, ОО Кюне
Вісник соціально-економічних досліджень, 120-128, 2015
162015
Економічна сутність та особливості маркетингових комунікацій
РГ І.Кузнецова, Р. Дудяк, С. Бугіль
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК., 142-148, 2015
152015
Экономика отрасли (строительство)
АА Рудычев, ИА Кузнецова, ЕА Никитина, НА Демура, ЛИ Ярмоленко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего…, 2011
142011
Сучасні підходи до формування конкурентної стратегії підприємства
ІО Кузнецова, ВВ Горбатюк
Вісник соціально-економічних досліджень, 109-120, 2020
132020
Сутність технології управління та її ключові ознаки
ІМ Чмутова
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 70-75, 2014
132014
Стадії життєвого циклу малого підприємства: характеристика та специфіка прийняття управлінських рішень
I Kuznetsova, I Sokurenko
Вісник соціально-економічних досліджень, 179-188, 2019
112019
Модель компетенцій менеджера як складова ключової здібності підприємства хлібопродуктів
ІО Кузнецова
Сталий розвиток економіки, 228-234, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20