Гордієнко В.П. Гордиенко В.П. Gordienko V.P. Gordiienko V.P. Hordiienko V. Hordiienko V.P
Гордієнко В.П. Гордиенко В.П. Gordienko V.P. Gordiienko V.P. Hordiienko V. Hordiienko V.P
кафедра управління та фінансово-економічної безпкеки Сумського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Прогресивні системи обробітку ґрунту
ВП Гордієнко, АМ Малієнко, НХ Грабак
Кримська академія гуманітарних наук.–Сімферополь, 1998
441998
Інноваційний розвиток регіонів на основі технопаркової концепції
ВП Гордієнко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
152011
Інвестиційна безпека як фактор розвитку інвестиційного потенціалу регіону
ВП Гордієнко
Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2012
112012
Вплив тривалого застосування різних систем удобрення й обробітку ґрунту в сівозміні на урожайність ярого ячменю
ВП Гордієнко, ВІ Бодня
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 94-100, 2005
102005
Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону
ВП Гордієнко, ІМ Боярко
Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2013
92013
Таргетування інфляції як ефективний метод забезпечення стабільності цін
ВП Гордієнко, ЯІ Чайковський
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (12), 2012
82012
Використання мотиваційних механізмів у банку
МЛ Гончарова, МЛ Гончарова, ТВ Турченюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
82012
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання
ВП Гордієнко
" Економіка АПК", 2009
82009
Гумусний стан ґрунту за різних систем удобрення й обробітку в сівозміні
ВП Гордієнко, АМ Крохмаль
Вісник аграрної науки, 11-14, 2006
82006
Туризм-рушій соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс]
В Гордієнко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/gordienko. pdf, 2013
72013
Енергетична складова в системі економічної безпеки України
ВП Гордієнко, МЛ Гончарова, МЛ Гончарова
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
72012
Еколого-економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення
ВП Гордієнко
Сумський державний університет, 2010
72010
Мінімізація обробітку ґрунту і проблеми її застосування
ВП Гордієнко
Аграрний вісник Причорномор'я.—Одеса, 21-25, 2004
72004
Екологічний аудит: проблеми формування та розвитку
ВО Мартиненко, ВП Гордієнко
Вісник Львівської комерційної академії.-2011.-Вип 36, 250-254, 2011
62011
Рентна оцінка земельних ресурсів в умовах екологічних обмежень
АЮ Жулавський, АЮ Жулавский, ВП Гордієнко
Таврійський національний університет, 2011
62011
Еколого-економічна ефективність природного потенціалу земельних ресурсів
ВП Гордієнко
62011
Екологічні проблеми у контексті регіонального економічного розвитку Сумської області
ВП Гордієнко
Дніпропетровський національний університет, 2008
62008
Фосфатний режим ґрунту за різних систем удобрення й обробiтку
ВП Гордієнко, СМ Сичевський
Вiсник аграрної науки, 11-14, 2001
62001
Інвестиційний потенціал регіону як економічна категорія
ВП Гордієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
52014
Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин
АЮ Жулавський, ВП Гордієнко
Ефективна економіка, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20