Гордієнко В.П. Гордиенко В.П. Gordienko V.P. Gordiienko V.P. Hordiienko V. Hordiienko V.P
Гордієнко В.П. Гордиенко В.П. Gordienko V.P. Gordiienko V.P. Hordiienko V. Hordiienko V.P
кафедра управління та фінансово-економічної безпкеки Сумського державного університету
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний розвиток регіонів на основі технопаркової концепції
ВП Гордієнко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
192011
Інвестиційна безпека як фактор розвитку інвестиційного потенціалу регіону
ВП Гордієнко
Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2012
122012
Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону
ВП Гордієнко, ІМ Боярко
Інвестиції: практика та досвід, 11-15, 2013
112013
Інвестиційний потенціал регіону як економічна категорія
ВП Гордієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Енергетична складова в системі економічної безпеки України
ВП Гордієнко, МЛ Гончарова, МЛ Гончарова
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
82012
Визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним підходом
ВП Гордієнко
Агросвіт, 27-31, 2009
82009
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання
ВП Гордієнко
" Економіка АПК", 2009
82009
Еколого-економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення
ВП Гордієнко
Сумський державний університет, 2010
72010
Ефективне використання видатків місцевого бюджету як спосіб розвитку регіонів
ВД Гордієнко, ОО Івасенко
Гордієнко ВД [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua …, 0
7
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, СМ Козьменко, ІО Школьник, СВ Лєонов, ОВ Козьменко, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
6*2014
Екологічний аудит: проблеми формування та розвитку
ВО Мартиненко, ВП Гордієнко
Львівська комерційна академія, 2011
62011
Еколого-економічна ефективність природного потенціалу земельних ресурсів
ВП Гордієнко
62011
Екологічні проблеми у контексті регіонального економічного розвитку Сумської області
ВП Гордієнко
Дніпропетровський національний університет, 2008
62008
Механізм забезпечення екологічної безпеки
АЮ Жулавський, ВП Гордієнко
Сумський державний університет, 2016
52016
Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин
АЮ Жулавський, ВП Гордієнко
Ефективна економіка, 2013
52013
Рентна оцінка земельних ресурсів в умовах екологічних обмежень
АЮ Жулавский, ВП Гордиенко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
52011
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р.
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, ІО Титаренко, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2021
42021
Використання мотиваційних механізмів у банку
МЛ Гончарова, МЛ Гончарова, ТВ Турченюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
42012
Оптимізація сільськогосподарського землекористування як напрям раціонального використання та охорони земельних ресурсів
ВП Гордієнко
Дніпропетровський національний університет, 2009
42009
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ INNOVATIVE AND INVESTMENT SAFETY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ВП Гордієнко
Електронне наукове фахове видання, 8, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20