Follow
Микола Данилюк
Микола Данилюк
доктор економічних наук, професор. Івано-Франквський національний технічний університет нафти і газу
Verified email at nung.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна теорія (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка)
ЛВ Білецька, ОВ Білецький, ВІ Савич
Центр учбової літератури, 2009
1952009
Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами
МО Данилюк, ВР Лещій
Місто НВ, 2002
782002
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
МО Данилюк, ВІ Савич
К.: ЦНП, 2004
632004
Управління витратами на промислових підприємствах/Науково-практичний посібник: Наукове видання
МО Данилюк, ВР Лещій
Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006
262006
Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник/Данилюк М., Савич В., Орлова В
М Данилюк
К.: Центр навчальної літератури, 2006
242006
Фінансовий менеджмент
МО Данилюк, ВІ Савич
Навчальний посібник/МО Данилюк, ВІ Савич.–К.: Центр навчальної літератури, 38-56, 2004
212004
Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб.
МО Данилюк
Львів:«Магнолія 2013, 328, 2006
162006
Організаційно-економічні основи реформування нафтогазового комплексу України
МО Данилюк
К.: Манускрипт 237, 1998
151998
Соціально-економічна безпека: навч. посіб.
УБ Бережницька, ОЯ Савко, МО Данилюк
Івано-Франківськ: Симфонія, 2016
132016
Теорiя i практика процесно-орiєнтованого управлiння витратами
МО Данилюк, ВП Лещiй
122002
Лібералізація економіки і проблеми управління регіоном
ВП Петренко, МО Данилюк, АВ Попадюк, ЗО Манів
Монографія.–Івано-Франківськ: РАЕР, 1998
111998
Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства/Спеціальність 08.00. 04
АІ Ясінська
Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування …, 2011
102011
Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України
МО Данилюк
МО Данилюк, 0
9
Інноваційна діяльність—основа ефективного підприємництва
ТО Пожуєва, ОМ Лебедєва
Вісник економічної науки України, 2011
82011
Про умови створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
МО Данилюк
Регіональна економіка, 86-93, 2007
82007
Аналіз методичних підходів до визначення ставки дисконту при обґрунтуванні інвестиційних проектів
МО Данилюк, УЯ Витвицька
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Lviv …, 2001
82001
Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу: Навч. посібник
МО Данилюк, ВС Лесюк
МО Данилюк, ВС Лесюк–Івано-Франківськ, 2000
82000
Методика диференціації рентних платежів у нафтовидобуванні
ЯС Витвицький, МО Данилюк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 травня 2007 р …, 2007
72007
Стан і перспективи розвитку нафтогазовидобувної галузі України та необхідність інвестування, як фактор її економічного зростання
МО Данилюк, УЯ Витвицька
Енергетика: економіка, технології, екологія.–К.: Національний технічний …, 2001
72001
Економічна експертиза: наукові засади та практичне використання
М Данилюк
Вісник Економіки, 173-175, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20