Микола Данилюк
Микола Данилюк
доктор економічних наук, професор. Івано-Франквський національний технічний університет нафти і газу
Verified email at nung.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна теорія.(Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка)
ЛВ Білецька, ОВ Білецький, ВІ Савич
Центр учбової літератури, 2009
1632009
Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами
МО Данилюк, ВР Лещій
Місто НВ, 2002
642002
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
МО Данилюк, ВІ Савич
К.: Центр навчальної літератури, 2004
492004
Управління витратами на промислових підприємствах/Науково-практичний посібник: Наукове видання
МО Данилюк, ВР Лещій
Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006
252006
Фінансовий менеджмент
МО Данилюк, ВІ Савич
Навчальний посібник/МО Данилюк, ВІ Савич.–К.: Центр навчальної літератури, 38-56, 2004
212004
Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник/Данилюк М., Савич В., Орлова В
М Данилюк
К.: Центр навчальної літератури, 2006
172006
Організаційно-економічні основи реформування нафтогазового комплексу України
МО Данилюк
К.: Манускрипт 237, 1998
141998
Теорiя i практика процесно-орiєнтованого управлiння витратами
МО Данилюк, ВП Лещiй
122002
Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України
МО Данилюк
МО Данилюк, 1999
111999
Соціально-економічна безпека: навч. посіб.
УБ Бережницька, ОЯ Савко, МО Данилюк
Івано-Франківськ: Симфонія, 2016
92016
Про умови створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
МО Данилюк
Регіональна економіка, 86-93, 2007
92007
Планування і контроль на під приємстві: Навч. посіб.
МО Данилюк
Львів:«Магнолія 2013, 328, 2006
82006
Аналіз методичних підходів до визначення ставки дисконту при обгрунтуванні інвестиційних проектів
МО Данилюк, УЯ Витвицька
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2001
82001
Лібералізація економіки і проблеми управління регіоном
ВП Петренко, МО Данилюк, АВ Попадюк, ЗО Манів
Монографія.–Івано-Франківськ: РАЕР, 1998
81998
Інноваційна діяльність—основа ефективного підприємництва
ТО Пожуєва, ОМ Лебедєва
Вісник економічної науки України, 2011
72011
Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства
АІ Ясінська
Національний університет" Львівська політехніка", 2010
72010
Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу: Навч. посібник
МО Данилюк, ВС Лесюк
МО Данилюк, ВС Лесюк–Івано-Франківськ, 2000
72000
Економічна експертиза: наукові засади та практичне використання
М Данилюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 173-175, 2015
62015
Стан і перспективи розвитку нафтогазовидобувної галузі України та необхідність інвестування, як фактор її економічного зростання
МО Данилюк, УЯ Витвицька
Енергетика: економіка, технології, екологія.–К.: Національний технічний …, 2001
62001
Планування і контроль на підприємництві
МО Данилюк
К.: Ліра-К, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20