Маргарита Яковишина
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональні ландшафтні парки Рівненської області
ЮМ Грищенко, АЮ Якимчук, МС Яковишина, АМ Мартинюк
Екологічний вісник, 26-30, 2003
62003
Екологічні мережі Волині
ЮМ Грищенко, МС Яковишина
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 104-108, 2007
52007
Еколого-ценотичні особливості заказника "Бармаківський" та заходи по його охороні
ЮМ Грищенко, МС Фірсова
Вісник Рівненського державного технічного університету, 14-17, 1999
31999
Медичний туризм у Рівненській області: можливості та перспективи розвитку
Ю Кушнірук, М Яковишина
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі …, 2017
22017
Особливості формування екологічної мережі Волинської височини
М Яковишина
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2007
22007
ПЕРСПЕКТИВНІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ МЕРЕЖІ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ У МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МС Фірсова
Вісник Рівненського державного технічного університету, 56-65, 2001
22001
Еколого-географічні аспекти медичного туризму на Рівненщині
YS Kushniruk, MS Yakovyshyna
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 1 (81), 52-62, 2018
12018
Театралізовані екскурсії як засіб реалізації туристичного потенціалу Рівненської області
СІ Коротун, МС Яковишина
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 62-65, 2018
12018
Формування навчально-пізнавальної мотивації засобами сучасної екскурсійної діяльності
СІ Коротун, МС Яковишина
Всеукраїнська науково-практична конференція «УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА …, 2018
12018
Екскурсійна діяльність як засіб реалізації туристичного потенціалу історико-культурної спадщини регіону
МС Яковишина, МЮ Пухович
Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 5-ої річниці створення …, 2018
12018
Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і республіки Польща
СІ Коротун, МС Яковишина
Серія Сільськогосподарські науки 2 (74), 2016
12016
Заповідне урочище "Бармаківське” як об’єкт навчальної польової практики
Л Волкова, М Яковишина
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАПРЯМУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ, ПОРУШЕНИХ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Л Волкова, М Яковишина
Матеріали конференцій МЦНД, 128-129, 2020
2020
ОЦІНЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕКИ-МУЗЕЮ В РЕСУРСНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ КУЛЬТУРНО-ПІЗАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ МІСТА РІВНЕ
ОБ Конарівська, МС Яковишина
Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти …, 2020
2020
Туризм як інструмент розвитку територіальних громад Рівненщини
ОБ Конарівська, МС Яковишина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Робоча програма навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно …
СІ Коротун, МС Яковишина
2020
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екскурсійна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського …
СІ Коротун, МС Яковишина
2020
Методичні вказівки для проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм …
СІ Коротун, МС Яковишина
2020
РЕКРЕАЦІЙНА ЄМНІСТЬ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ БІЛОГО ОЗЕРА У БАСЕЙНІ МАЛОЇ РІЧКИ БЕРЕЗИНА РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
ІВ Гопчак, МС Яковишина
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" ТУРОПЕРЕЙТИНГ" спеціальність 242" Туризм". Program of the Discipline" Touring" specialty 242" Tourism"
СІ Коротун, МС Яковишина
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20