Сигида Л.О., Сигида Л.А., Сигида Любов Олексіївна, Syhyda L.O., Sygyda L.O.
Сигида Л.О., Сигида Л.А., Сигида Любов Олексіївна, Syhyda L.O., Sygyda L.O.
кафедра маркетингу
Підтверджена електронна адреса в kmm.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його розвитку
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, ЛО Сигида, ...
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
67*2016
Маркетингова політика розподілу: принципи управління та показники ефективності
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, ЛО Сигида, ...
Національний університет «Львівська політехніка», 2016
63*2016
Transformatsii instrumentariiu marketynhovykh komunikatsii v umovakh hlobalizatsii [Transformation of marketing communications tools in a globalizing environment]. Marketynh i …
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
102018
Особливості врахування логістичного потенціалу регіону у процесі розроблення системи розподілу на підприємстві
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, ОФ Грищенко, ...
Institute of Society Transformation, 2016
10*2016
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
92018
Формирование теоретико-методического подхода к оценке состояния маркетинговых каналов распределения на промышленных предприятий
ЕА Беловодская, ЛА Сигида
Проблемы современной науки, 2013
92013
Удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки маркетингової привабливості регіону
ОА Біловодська, ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Sygyda
" Університетська книга", 2011
82011
The specificity of the marketing distribution policy; diagnostic procedures in the enterprise
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
Высшая Школа Экономико-Гуманитарная, 2016
7*2016
Інновації у маркетингу та менеджменті
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ВВ Божкова, VV Bozhkova, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2013
6*2013
Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації
ВВ Божкова, ВВ Божкова, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида, ЛА Сигида, ...
Сумський державний університет, 2018
5*2018
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КАНАЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ЛО Сигида
Young 50 (10), 2017
52017
Вплив маркетингового середовища підприємства на процес розроблення маркетингової політики розподілу
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
Економічний часопис–ХХІ, 2, 2013
52013
Дослідження ролі та значення маркетингової політики розподілу в діяльності підприємства
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Sygyda
ПВНЗ" Університет економіки і підприємництва", 2012
52012
Вибір маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції промислових підприємств
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
Сумський державний університет, 2014
42014
Позиціонування територіального продукту як засіб його інноваційного розвитку
ОА Біловодська, ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Sygyda
ТОВ «ТД «Папірус», 2011
3*2011
Оцінка транспортного потенціалу регіонів України
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, ЛО Сигида, ЛА Сигида
Київський національний торговельно-економічний університет, 2017
2*2017
Development of the enterprise distribution system taking into account the regional logistics potential
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, ОФ Грищенко, ...
Sumy State University, 2016
2*2016
Обгрунтування вибору маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції промислових підприємств
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
Вид-во СумДУ, 2014
22014
Основи розроблення та впровадження маркетингової політики розподілу на промислових підприємствах
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
ПДАБА, 2013
22013
Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками маркетингових каналів просування інноваційної продукції
ЛО Сигида, ЛА Сигида, LO Syhyda
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20