Кузнецов А. Ю., Kuznetsov A., Анатолий Юрьевич Кузнецов, Кузнецов Анатолий, Kuznetsov Anatolii
Кузнецов А. Ю., Kuznetsov A., Анатолий Юрьевич Кузнецов, Кузнецов Анатолий, Kuznetsov Anatolii
Профессор Национального Аэрокосмического Университета им. Н. Е. Жуковского
Підтверджена електронна адреса в khai.edu
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Понятие информация” как парадигмообразующий концепт
АЮ Кузнецов
Гуманітарний часопис, 68–73-68–73, 2005
32005
Консервативная оценка глобализации как тенденции мирового развития в работе Маргарет Тэтчер Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира
ЕВ Раздина, АЮ Кузнецов
Гуманітарний часопис, 86-92, 2015
12015
Феномен аксіосфери інформаційного суспільства крізь призму соціальних трансформацій футурологічної концепції Е. Тоффлера
АЮ Кузнецов, НВ Пустовіт
Гуманітарний часопис, 42-55, 2013
12013
Коммуникативность в контексте парадигм информационного общества
АЮ Кузнецов, ЕВ Фуникова
Гуманітарний часопис, 39-43, 2012
12012
Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання
АЮ Кузнєцов
12006
До генезису метамодерна
Збірник тез наукових доповідей 20 Міжнародної науково-практичної конференції …, 2019
2019
К генезису метамодернизма
АЮ Кузнецов
Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць.- Харків: ХАІ., 7-17, 2019
2019
ФЕНОМЕН ВЛАДИ ТА НАУКА
АЮ Кузнецов
ББК Ю 05 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ХНУБА від 29.03. 2019 …, 2019
2019
Расписание для студентов заочной формы обучения
НК Студенты, А Кузнецов
Экология 30, 12.20-16.00, 2017
2017
Стан соціального знання в сучасних засобах масової інформації
АЮ Кузнецов, СЄ Чмихун
Гуманітарний часопис, 24-31, 2015
2015
Детермінанти ціннісної парадигми мережевого суспільства М. Кастельса у контексті його багатовимірної архітектоніки
АЮ Кузнецов, НВ Пустовіт
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2014
2014
Identity in the context of social changes
kuznetsov
Shanghai International Conference on Social Science July 11-13, 2013 …, 2013
2013
Якість освіти – єксплікація унікальних чинників впливу
воронько кузнецов,копылов
Теоретичний та науковометодичний часопис “Вища осві-та України“ 2012,№ 3 …, 2012
2012
Технологічний детермінізм, матеріалістична діалектика і перспективи капіталізму
ВО Копилов, ВО Чернієнко, АЮ Кузнецов
Гуманітарний часопис, 16-27, 2012
2012
Роль конфликта в процессе создания нового знания в организации
А Кузнецов
Вестник Института экономики РАН, 2011
2011
Devalued concepts in search of their own identity
2011 Shanghai international conference on Social Science (SICSS 2011) August …, 2011
2011
К генезису и различию научного и технологического знания
АЮ Кузнецов, ДД Жургунова
Гуманітарний часопис, 66-71, 2011
2011
Информация как фрагментированная социореальность
Матеріали X1 Міжнародної науково-практичної конференціїї “Людина, культура …, 2010
2010
Эпифеномены в генезисе понятия дискурс
Материалы Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи …, 2010
2010
Сущностное и эпифеноменальное в философских основаниях
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференціїї “Людина, культура …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20