Гаврилюк Світлана Павлівна, Гаврилюк Светлана Павловна, Havryliuk Svitlana
Гаврилюк Світлана Павлівна, Гаврилюк Светлана Павловна, Havryliuk Svitlana
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу:[навч. посіб.]
СП Гаврилюк
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 180, 2006
1022006
Економіка готельного господарства і туризму/Навч. посіб
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 2005
462005
Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг
СП Гаврилюк
Київ, 2001.–285 с, 2001
402001
Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств
СП Гаврилюк
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 76-80, 2001
252001
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія/ За заг. ред. А.А. Мазаракi
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк, та ін.
142010
Конкурентоспроможнiсть пiдприємств у сферi туристичного бiзнесу: Навч. посiб
СП Гаврилюк
92006
Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: Колективна монографія в 2 т./ За заг. ред. О.В. Кендюхова
ОВ Кендюхов, СП Гаврилюк, та ін.
Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ» 1, с. 218-229, 2013
82013
Конкурентоспроможнiсть пiдприємств на ринку туристичних послуг
СП Гаврилюк
62001
Конкурентоспособность предприятий в сфере туристического бизнеса:[учебное пособие]
СП Гаврилюк
К.: Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2006
52006
Теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств
СП Гаврилюк
Маркетинг і реклама, 34-37, 2001
52001
Економічні передумови управління поточними витратами в підприємствах ресторанного господарства
СП Гаврилюк, ВГ Міска
Інвестиції: практика та досвід, 33-40, 2014
32014
Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера
СП Гаврилюк, АГ Охріменко
Карпатський край, с. 280-289, 2015
22015
Особливості ресторанного маркетингу в Україні
СП Гаврилюк
«Вчені записки Університету «КРОК», 176-183, 2017
12017
Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні
СП Гаврилюк
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 114, 2014
12014
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
С Гаврилюк
Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство, 21, 2019
2019
Основні напрями імплементації інновацій в готельному бізнесі
СП Гаврилюк
Матеріали науково-практ. конференції молодих учених "Актуальні питання …, 2018
2018
Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства в Україні
СП Гаврилюк, ВЮ Випрінцев
Матеріали ХVIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні …, 2018
2018
Особливості підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні
СП Гаврилюк
Матеріали IV Міжнародної науково-практ. конференції "Туризм і гостинність …, 2018
2018
Основні напрями імплементації інновацій в ресторанному бізнесі
СП Гаврилюк
Матеріали ІІІ регіонального Круглого столу-вебінару "Стан та перспективи …, 2017
2017
Формування туристичних кластерів як передумови інноваційного розвитку економіки регіону
СП Гаврилюк, ОЮ Завадинська
Матеріали доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20