Подписаться
Тарас Палагнюк |Taras Palagniuk
Тарас Палагнюк |Taras Palagniuk
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
Т Палагнюк
Цибанюк ОО–Івано‐Франківськ, 2008
212008
Аеробіка: методичні вказівки до проведення занять з танцювальної аеробіки зі студентками І–ІІ курсів вищих навчальних закладів.
Т Палагнюк
Львів: Вид. НУЛП, 2006
82006
Використання національних традицій у системі фізичного виховання молоді
Т Палагнюк
Вінниця, 2004
42004
Аналіз техніко-тактичних дій старшокласників під час занять із футболу в загальноосвітній школі
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві 2, 32-34, 2008
3*2008
Сучасні проблеми процесу підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту
P Палагнюк, T Тарас, О Ківерник
Видавничий дім «Гельветика», 2022
22022
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ БУ-КОВИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Т Палагнюк
22009
Вплив масових спортивних заходів на формування особистості молодої людини
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 97–99 …, 2008
22008
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО 3ДОРОВ’Я 3АСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Т ПАЛАГНЮК, О КІВЕРНИК, В ГОЛОВАЧУК
Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, 61-66, 2023
12023
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи
СВ Колесник
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022
12022
Діагностика стану сформованості здоров'язбережувального освітнього середовища у ЗВО
ОА Іщук, ВВ Пантік, ОА Іванюк, ОП Панасюк, ОО Малімон, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2021
12021
Мотивационные аспекты проведения спортивных мероприятий среди молодёжи
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 310-312, 2012
12012
Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді
Т Палагнюк
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
12012
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Т Палагнюк
Івано-Франкіцвськ, 2006
12006
Значення фізичної культури в становленні соціального педагога
ТВ Палагнюк
Чернівці, 2005
12005
Культурно-спортивні заходи в процесі розвитку суспільства
Т Палагнюк
Физическое воспитание студентов творческих специальностей.—Харьков: ХХПИ, 6-8, 1999
11999
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, АСПЕКТИ
Т Палагнюк
1
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Т ПАЛАГНЮК, О КІВЕРНИК
Physical Culture and Sport: Scientific Perspective 1 (1), 194-198, 2024
2024
Оптимізація фізичної реабілітації військовослужбовців збройних сил україни
М Кожокар, Т Палагнюк, А Королянчук
Молодий вчений, 19-22, 2023
2023
Проблема рухової активності серед студентської молоді
Т Палагнюк, В Головачук
Молодий вчений, 119-122, 2021
2021
Особливості нормативного та методичного забезпечення фізичного виховання дітей та молоді Австро-угорської імперії
М Кожокар, Т Палагнюк, І Васкан, Т Дороніна, О Цибанюк, Н Гнесь, ...
ГРААЛЬ НАУКИ, 305-316, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20