Александр Нефедов, Олександр Нефьодов, Oleksandr Nefedov, Alexander Nefodov, Olexandre Nefodov
Александр Нефедов, Олександр Нефьодов, Oleksandr Nefedov, Alexander Nefodov, Olexandre Nefodov
Днепропетровская медицинская академия, кафедра фармакологии и клинической фармакологии
Verified email at dsma.dp.ua - Homepage
TitleCited byYear
Моделювання та оцінка перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур, ЮВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2014
122014
Моделювання та оцiнка перебiгу експериментального алергiчного енцефаломiєлiту
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур, ЮВ Харченко
52014
Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків
ОО Нефьодов
ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України», 2010
32010
Роль імунотерапії у хворих на розсіяний склероз в практиці сімейного лікаря
ОО Нефьодов, ВИ Мамчур, ОІ Корсунська, ОІ Кальбус
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2014
22014
Фармакологічні аспекти впливу нестероїдних протизапальних засобів та класичних спазмолітиків на вісцеральний біль в експерименті
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур
Фармакологія та лікарська токсикологія, 8, 2009
22009
Сучасний погляд на фармакологію протиепілептичних засобів
ВЙ Мамчур, ВІ Опришко, ОО Нефьодов
Одеський медичний журнал, 93, 2006
12006
ПЕРШИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ФРАНКОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ТО Перцева, ЛЮ Науменко, СВ Захаров, ОО Нефьодов, ВФ Шаторна, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 215, 2019
2019
Вивчення біофармацевтичної взаємодії антиконвульсанта з глюкокортикостероїдом за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу
ОО Нефьодов, ОА Музичок, ОІ Денисенкова, ОВ Кулик
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Pharmacological analysis of neuroprotective action of methylprednisolone with citicoline in conditions of experimental allergic encephalomyelitis
AA Nefedov, VI Mamchur, AV Abramov, NV Bukhtiyarova
Bulgaria: Hikari Ltd, 2016
2016
COMPUTER SIMULATION OF COOPERATIVE ACTION OF CITICOLINE WITH METHYLPREDNISOLONE PHARMACOTHERAPY UNDER MULTIPLE SCLEROSIS
AA Nefedov, V Mamchur, VB Larionov, SM Dronov
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 52-58, 2016
2016
Комп’ютерне моделювання сумісного використання цитиколіну з метилпреднізолоном за умов фармакотерапії розсіяного склерозу
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур, ВБ Ларіонов, СМ Дронов
Мир медицины и биологии 12 (2 (56)), 2016
2016
Прогнозування в дослідах in silico взаємодії габапентину з метилпреднізолоном як засобів комбінованої терапії демієлінізуючих захворювань
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур, ВБ Ларіонов, ВС Смандич
Фармакологія та лікарська токсикологія, 67-73, 2016
2016
Pharmacological Correction of Neurological Disorders in Case of Multiple Sclerosis
AA Nefedov, VI Mamchur
Galician Medical Journal 22 (4), 154-158, 2015
2015
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ а-ЛІПОЄВО КИСЛОТИ НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЕКВІВАЛЕНТОМ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
ОО Нефьодов, ОВ Кулик
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
CHANGES MOTOR-RESEARCH ANIMAL BEHAVIOR UNDER THE INFLUENCE OF ANTIDEPRESSANTS UNDER THE EXPERIMENTAL EQUIVALENT OF MULTIPLE SCLEROSIS
AA Nefedov
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 54 (4), 131-134, 2015
2015
Можливості фармакологічної корекції больового синдрому при розсіяному склерозі (огляд літератури)
AA Nefedov
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 2015
2015
Зміни рухово-дослідницької поведінки тварин під впливом антидепресантів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу
ОО Нефьодов
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
2015
CHANGES IN NOCICEPTIVE POTENTIAL AND ACTIVITY OF PGH-SYNTHETASE IN EXPERIMENTAL EQUIVALENT OF MULTIPLE SCLEROSIS
AA Nefedov, VI Mamchur
ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ТКАНИН ПАРОДОНТА ЗА …, 2015
2015
Стан альвеолярної кістки і ясеневої тканини у самиць щурів за умов несбалансованих раціонів годування
ГВ Погребняк
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
2015
Зміни ноцицептивного потенціалу та активності PGH-синтетази за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу
AA Nefedov, VI Mamchur
Буковинський медичний вісник 19 (3 (75)), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20