Follow
Анастасія Мостова
Анастасія Мостова
Університет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний стан продовольчої безпеки України та методичні підходи до його оцінки
АД Мостова
Причорноморські економічні студії, 59-68, 2019
202019
Suchasnyi stan prodovolchoi bezpeky Ukrainy ta metodychni pidkhody do yoho otsinky [Current state of food security of Ukraine and methodologigal approaches to its assessment]
AD Mostova
Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom-Economy and management …, 2019
112019
Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки
АД Мостова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
112019
Сучасні види інноваційного маркетингу в діяльності підприємств
АД Мостова, АД Мостовая
112018
A methodological approach to the strategic analysis of food security
A Mostova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 319-328, 2017
112017
Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави
АД Мостова
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
82016
Стратегічне забезпечення продовольчої безпеки України
АД Мостова
Друкарня Мадрид., 2019
72019
Поняття гейміфікації та її роль у маркетингу.
АД Мостова
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
72018
Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни
АД Мостова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
72017
Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект
АД Мостова
Економіка та держава, 38-42, 2016
72016
Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу з застосуванням імітаційного моделювання
АД Мостова
Агросвіт, 2011
72011
Логістичний вибір постачальників товарів та послуг сільськогосподарськими підприємствами у рослинництві
АД Мостова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
72010
Удосконалення управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства з використанням цифрових технологій
АД Мостова, ТА Познякова
Мостова АД, Познякова ТА Удосконалення управління розподілом та збутом …, 2023
62023
Current situation of food security of Ukraine and methodical approaches to its evaluation
AD Mostova
Prychornomorski ekonomichni studii, 59-68, 2019
52019
Стратегічні карти у формуванні стратегії продовольчої безпеки держави
АД Мостова
Академічний огляд, 15-27, 2019
52019
Оцінка матеріальних, фінансових та інформаційних потоків сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу
АД Мостова
Агросвіт, 26-32, 2012
52012
Оцінювання ефективності просування бізнесу в соціальних мережах
А Мостова
Економіка та суспільство, 2022
42022
Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави
AD Mostova
Problemy Ekonomiky, 68-76, 2019
42019
Стратегічні аспекти економічного розвитку держави
АД Мостова
Український журнал прикладної економіки 4 (2), 87-96, 2019
42019
Stratehiia iak instrument zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku derzhavy [Strategy as an instrument for ensuring the economic development of the state]
AD Mostova, II Vinichenko
Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of the …, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20