Анастасія Мостова
Анастасія Мостова
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Логістичний вибір постачальників товарів та послуг сільськогосподарськими підприємствами у рослинництві
АД Мостова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
52010
Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект
АД Мостова
Економіка та держава, 38-42, 2016
42016
Оцінка матеріальних, фінансових та інформаційних потоків сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу
АД Мостова
Агросвіт, 26-32, 2012
42012
Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу з застосуванням імітаційного моделювання
АД Мостова
Агросвіт, 2011
42011
Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави
ІІ Вініченко, АД Мостова
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 91-96, 2016
32016
Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни
АД Мостова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
22017
Оцінка конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку IT-освіти
АД Мостова, МД Різніченко
Європейський вектор економічного розвитку, 126–137-126–137, 2019
2019
A methodological approach to the strategic analysis of food security
A Mostova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 319-328, 2018
2018
Поняття гейміфікації та її роль у маркетингу
АД Мостова
Європейський вектор економічного розвитку, 96–106-96–106, 2018
2018
ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ SWOT-АНАЛІЗУ
АД МОСТОВА
євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2018
2018
СУЧАСНІ ВИДИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ MODERN TYPES OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
АД Мостова
Електронне наукове фахове видання, 88, 2018
2018
Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств
АД Мостова
Академічний огляд, 56-64, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ
АД Мостова
2017
Територіальний маркетинг: Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум)
ВМ Шевченко, АД Мостова
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
2017
Маркетингове управління конкурентоспроможністю: Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум)
ВМ Шевченко, АД Мостова
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
2017
Маркетинговий аудит: Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум)
ВМ Шевченко, АД Мостова
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобел, 2017
2017
Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств
МА Д.
Академічний огляд, С. 56-64, 2017
2017
Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни
АД Мостова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
2017
Маркетингова стратегія розвитку території з урахуванням інноваційної складової
АД Мостова
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
2017
Маркетингова стратегія розвитку території з урахуванням інноваційної складової
МА Д.
Інфраструктура ринку, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20