Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Національний технічний університет України "КПІ"/National Technical University of Ukraine "KPI"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnet.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне регулювання економіки
СД Миколайович
Знання, 2006
888*2006
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник
ДМ Стеченко
К.: Вікар, 396, 2006
413*2006
Державне регулювання економіки: навч. посіб.
ДМ Стеченко
К.: МАУП, 2000
3962000
Управління регіональним розвитком
СД Миколайович
К.: Вища школа, 278-295, 2000
395*2000
Методологія наукових досліджень: підручник
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2005
2942005
Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ДН Стеченко
Vyshcha shkola, 2002
2772002
Управління регіональним розвитком туризму
МСМ Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович, Турло Наталія ...
Знання, 2012
56*2012
Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону
СД Миколайович
Університетські наукові записки, 167-171, 2007
50*2007
Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні
ДМ Стеченко
Туризм: Теорія і практика, 5-11, 2005
282005
Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ
ДМ Стеченко, ДАП Григорович AB
Хмельницький: Видавництво «Поділля, 2004
272004
Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму
СД Миколайович
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 376-380, 2004
21*2004
Управлiння регiональним розвитком: навч. посiб
ДМ Стеченко
182000
Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища
ДМ Стеченко
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. КНУ ім …, 2003
172003
Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами
ДМ Стеченко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 240-244, 2003
162003
Методологія економічних досліджень
СДМ Антошкіна Л. І.
Знання, 2015
152015
Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі
Д Стеченко
Вища школа, 43-45, 2005
152005
Наукові аспекти створення екотуристичних кластерів на Черкащині
КА Андрющенко
Вісник ДІТБ.–Донецьк, 69-71, 2004
122004
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136-146, 2014
112014
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136 - 146, 2014
112014
Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139., 2010
112010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20