Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Національний технічний університет України "КПІ"/National Technical University of Ukraine "KPI"
Підтверджена електронна адреса в dnet.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне регулювання економіки
СД Миколайович
Знання, 2006
853*2006
Державне регулювання економіки: навч. посіб.
ДМ Стеченко
К.: МАУП, 2000
4852000
Управління регіональним розвитком
СД Миколайович
К.: Вища школа, 278-295, 2000
390*2000
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник
ДМ Стеченко
К.: Вікар, 396, 2006
389*2006
Інноваційні форми регіонального розвитку: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ДН Стеченко
Vyshcha shkola, 2002
2622002
Методологія наукових досліджень: підручник
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2005
2522005
Управління регіональним розвитком туризму
МСМ Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович, Турло Наталія ...
Знання, 2012
68*2012
Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону
СД Миколайович
Університетські наукові записки, 167-171, 2007
50*2007
Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні
ДМ Стеченко
Туризм: Теорія і практика, 5-11, 2005
312005
Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ
ДМ Стеченко, ДАП Григорович AB
Хмельницький: Видавництво «Поділля, 2004
222004
Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму
СД Миколайович
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 376-380, 2004
19*2004
Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища
ДМ Стеченко
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць/Київський нац …, 2003
192003
Методологія економічних досліджень
СДМ Антошкіна Л. І.
Знання, 2015
182015
Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі
Д Стеченко
Вища школа, 43-45, 2005
162005
Наукові аспекти створення екотуристичних кластерів на Черкащині
КА Андрющенко
Вісник ДІТБ.–Донецьк, 69-71, 2004
152004
Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами
ДМ Стеченко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 240-244, 2003
152003
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136-146, 2014
112014
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136 - 146, 2014
112014
Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139., 2010
92010
Науково-методичні основи підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу регіону
ДМ Стеченко, ІВ Безуглий
Вісник ДІТБ, 117-125, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20