Follow
Mariya Maslak (ORCID:0000-0002-3322-740X)
Mariya Maslak (ORCID:0000-0002-3322-740X)
Other namesМарія Маслак, Маслак М. В., Maslak M. V.
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
8482012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1772019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TA Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
1752019
Organization of marketing activities on the intrapreneurship
P Pererva, S Nagy, M Maslak
Mind Journal, 1-10, 2018
1462018
Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності
O Maslak, O Bezruchko, M Maslak
Економіка і організація управління, 166-173, 2014
632014
Економіка підприємства: магістерський курс
МВ Загірняк, ПГ Перерва, ОІ Маслак, НЄ Гришко, ВВ Бала, ...
ТОВ" Кременчуцька міська друкарня", 2015
612015
Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції
ПГ Перерва, АВ Косенко, ТО Кобєлєва, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
592018
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
59*2012
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
PG Pеrеrvа, K Gy
Khаrkоv, 2019
492019
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
492018
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
482018
Artificial Intelligence as a key driver of business operations transformation in the conditions of the digital economy
OI Maslak, MV Maslak, NY Grishko, OO Hlazunova, PG Pererva, ...
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
442021
Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуально-інноваційних технологій на підприємстві
ОІ Маслак, НМ Шматько, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
412018
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TA Kоbiеliеvа
Kharkov-Miskolc: NTU" KhPI, 689 p., 2019
352019
INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE.
O Maslak, N Grishko, O Hlazunova, M Maslak
Acta Prosperitatis 7, 2016
282016
Управління митним обслуговуванням промислових та туристичних підприємств в умовах асоціації з европейським союзом
П Перерва, М Маслак, С Гармаш, М Попов
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
202019
Developing the intra-firm technology transfer system at the industrial enterprise based on matrix approach
Maslak О., Grishko N., Vorobiova K., Hlazunova O., Maslak M.
Problems and Perspectives in Management,15 (3), 242-252, 242-252, 2017
20*2017
Управління маркетингом туристичної діяльності [Електронний ресурс]: конспект лекцій/Нац. техн. ун-т" Харків. політехн. ін-т"
МВ Маслак, ПГ Перерва, ІВ Долина, ТО Кобєлєва, МЮ Глізнуца
Харків, 2020
192020
Innovative Safety of the Ukrainian Electrical Industry: Benchmarking Indicators for Provision
OI Maslak, MV Maslak, NY Grishko, YY Yaroslava, OO Hlazunova, ...
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
182021
Маркетинговий менеджмент на світовому ринку туристичних послуг [Електронний ресурс]: конспект лекцій/Нац. техн. ун-т" Харків. політехн. ін-т
ІВ Долина, ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, АВ Косенко, МВ Маслак
Харків, 2020
172020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20