Маслак Марія Володимирівна (Маслак Мария Владимировна, Maslak Mariya) ORCID:0000-0002-3322-740X
Маслак Марія Володимирівна (Маслак Мария Владимировна, Maslak Mariya) ORCID:0000-0002-3322-740X
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
2632012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
992019
Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції
ПГ Перерва, АВ Косенко, ТО Кобєлєва, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
512018
Трансфер технологій: монографія/[ПГ Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]
ПГ Перерва
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2012
452012
Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності
O Maslak, O Bezruchko, M Maslak
Економіка і організація управління, 166-173, 2014
422014
Organization of marketing activities on the intrapreneurship
P Pererva, S Nagy, M Maslak
Mind Journal, 1-10, 2018
412018
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
PG Pеrеrvа, K Gy
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
382019
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
382018
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
372018
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TA Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
362019
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TA Kоbiеliеvа
Kharkov-Miskolc: NTU" KhPI, 689 p., 2019
322019
Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуально-інноваційних технологій на підприємстві
ОІ Маслак, НМ Шматько, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
302018
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
25*2012
Економіка підприємства: магістерський курс
МВ Загірняк, ПГ Перерва, ОІ Маслак, НЄ Гришко, ВВ Бала, ...
ТОВ" Кременчуцька міська друкарня", 2015
212015
Управління митним обслуговуванням промислових та туристичних підприємств в умовах асоціації з европейським союзом
ПГ Перерва, МВ Маслак, СВ Гармаш, МО Попов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
162019
Intellectual capital as a factor of economic development of Ukraine
O Maslak, N Grishko, O Hlazunova, M Maslak
Journal of Turiba University “Acta Prosperitatis 7, 104-118, 2016
132016
Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства
ОІ Маслак, МВ Маслак, ОО Безручко
Актуальні проблеми економіки, 171-181, 2016
92016
Current state and prospects of development of the tractors market in Ukraine
M Maria, P Petro, P Roman
Balance and Challenges.-X International scientific conference.-2017, Oktober …, 2017
52017
Венчурна діяльність промислового підприємства та внутрішньофірмова комерціалізація технологій на засадах інтрапренерства
ПГ Перерва, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2016
52016
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl.(2019)/[PG Pеrеrvа et al.]
PG Pererva
Еditеd by prоf. PG Pеrеrvа, prоf. Gy. Kосziszky, prоf. M. Sоmоsi Vеrеs …, 0
5
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20