Олена Михайлівна Батигіна, Елена Батыгина / Olena Batyhina
Олена Михайлівна Батигіна, Елена Батыгина / Olena Batyhina
Yaroslav Mudryi National Law University, Poltava law Institute
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції в Україні
ОМ Батигіна
спец. 12.00. 06/Батигіна Олена Михайлівна, 2006
112006
Legal restraints of pesticide effect on human organism and environment under international legislation.
V Pashkov, O Batyhina, M Trotska
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (2 pt 2), 366-371, 2017
102017
International legal regulation of impact of occupational injuries and diseases on agricultural workers' health
VM Pashkov, OM Batyhina, MV Trotska
Wiadomosci Lekarskie 70 (5), 953-958, 2017
52017
Legal protection of public health through control over genetically modified food.
N Gutorova, O Batyhina, M Trotska
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (2 pt 2), 366-370, 2018
42018
Ensuring right to organic food in public health system.
V Pashkov, O Batyhina, L Leiba
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (1 pt 2), 226-229, 2018
32018
Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції: історико-правовий аналіз
БО Михайлівна
Право України, 48-51, 2004
32004
CONCEPT OF WASTE AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH PROBLEM ODPADÓW I ICH WPŁYWU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
VM Pashkov, OM Batyhina, MV Trotska
Wiad Lek 70 (5), 964-969, 2017
22017
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
22013
Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції
ОМ Батигіна
Форум права, 30–33-30–33, 2013
22013
Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл./за ред. проф
ОМ Батигіна
ВП Жушмана та доц. ІА Шуміло. Харків: Право, 2011
22011
Сільськогосподарська продукція як об’єкт обігу на аграрному ринку
ОМ Батигіна
Підприємництво, господарство і право, 38-41, 2011
22011
Загальна характеристика договорів, які укладаються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції
ОМ Батигіна
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 83-89, 2011
22011
Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні
О Батигіна
Аграрне право, 31-34, 2010
22010
Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення
ОМ Батигіна
Форум права, 58–62-58–62, 2014
12014
Правове становище асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції як саморегулівної організації
ОМ Батигіна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
12012
Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні
ОМ Батигіна
ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ, 159-167, 2012
12012
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В Струков, О Батигіна
Матеріали конференцій МЦНД, 2020
2020
МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
М Лагер, О Батигіна
Матеріали конференцій МЦНД, 82-84, 2020
2020
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
О Батигіна
Матеріали конференцій МЦНД, 134-136, 2020
2020
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ГРУНТІВ В АСПЕКТІ БЕЗГОСПОДАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
В Сергеєва, О Батигіна
Матеріали конференцій МЦНД, 101-103, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20