Подписаться
Кофанов Андрій Віталійович    Andrii Kofanov
Кофанов Андрій Віталійович Andrii Kofanov
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие
ПД Биленчук, СЕ Еркенов, АВ Кофанов
Atika, 1999
1221999
Криміналістика: підручник
ПД Біленчук, ОП Дубовий, ПЮ Тимошенко, МВ Салтевський
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1997
831997
Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч. посіб
ОВ Воробей, АВ Кофанов
К.: Центр учбової літератури, 2008
472008
Криміналістика: питання і відповіді:[навчальний посібник]
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський
К.: Центр учбової літератури, 2011
452011
Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
К.: BeeZone, 2004
422004
Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство:[підручник]
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ВФ Сулява, 2003
422003
Криміналістика
ПД Біленчук, ГС Семаков
Кредитно-модульний курс: підручник/за ред. ПД Біленчука, 99-100, 1998
361998
Криміналістика: підручник
ВВ Пясковський, ЮМ Чорноус, АВ Іщенко, ОО Алєксєєв, ВВ Арешонков, ...
Київ: ЦУЛ, 2015
352015
Трасологічні дослідження: курс лекцій
АВ Кофанов, ОГ Волошин, ОВ Літвінова
Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010
252010
Страхове право України: підручник
ДП Біленчук, ПД Біленчук, ОМ Залетов, НІК ін.
К.: Атіка, 1999
251999
Криміналістика: навчальний посібник
АФ Волобуєв
К.: КНТ, 2011
192011
Криміналістика: підручник
ВД Берназ, ВВ Бірюков, АФ Волобуєв
Х.: ХНУВС, 2011
192011
Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Theoretical and practical aspects of forensic investigation smoothbore firearms
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ВВ Арешонков
192009
Криміналістичне дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Монографія
АВ Кофанов
К.: КИЙ, 2005
172005
Портрет комп’ютерного злочинця: навчальний посібник
ПД Біленчук, ОІК ін.
К.: В&В, 1997
17*1997
Криминологическая характеристика торговли людьми в Украине
АВ Кофанов
Сибирский криминологический журнал, 48, 2006
152006
Транснаціональна злочинність: криміналістичний аналіз. Transnational crime: criminalistics analysis
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ЄК Паніотов
142011
Криміналістика: підруч.
ПД Біленчук
К.: НАВСУ, 230, 1997
131997
Міжнародний тероризм: консолідований аналіз забезпечення безпеки. International terrorism: a consolidated security analysis
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський
112009
Особливості проведення огляду і збору слідової інформації на місці кримінального вибуху–Методичні рекомендації
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ЮП Приходько
Київ. УкрДГРІ, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20