Кофанов Андрій Віталійович    Andrii Kofanov
Кофанов Андрій Віталійович Andrii Kofanov
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие
ПД Биленчук, СЕ Еркенов, АВ Кофанов
Atika, 1999
1011999
Криміналістика:[підручник]
ПД Біленчук, ОП Дубовий, МВ Салтевський, ПЮ Тимошенко
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1997
711997
Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
К.: BeeZone, 2004
352004
Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство:[підручник]
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ВФ Сулява, 2003
322003
Криміналістика: питання і відповіді:[навчальний посібник]
АВ Кофанов
К.: Центр учбової літератури, 2011
282011
Страхове право України: підручник
ДП Біленчук, ПД Біленчук, ОМ Залетов, НІК ін.
К.: Атіка, 1999
221999
Криміналістика: підручник
ВВ Пясковський, ЮМ Чорноус, АВ Іщенко, ОО Алєксєєв, ВВ Арешонков, ...
Київ: ЦУЛ, 2015
182015
Криміналістика: навчальний посібник
АФ Волобуєв
К.: КНТ, 2011
152011
Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Theoretical and practical aspects of forensic investigation smoothbore firearms
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ВВ Арешонков
152009
Криміналістичне дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Монографія
АВ Кофанов
К.: Видавництво «КИЙ, 23, 2005
152005
Криминологическая характеристика торговли людьми в Украине
АВ Кофанов
Сибирский криминологический журнал, 48, 2006
132006
Трасологічні дослідження: курс лекцій
АВ Кофанов, ОГ Волошин, ОВ Літвінова
Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010
122010
Портрет комп’ютерного злочинця: навчальний посібник
ПД Біленчук, ОІК ін.
К.: В&В, 1997
121997
Криміналістика: підруч.
ПД Біленчук
К.: НАВСУ, 230, 1997
111997
Криміналістика: підручник
ВД Берназ, ВВ Бірюков, АФ Волобуєв
ВД Берназ, ВВ Бірюков, АФ Волобуєв, 2011
92011
Криміналістика: Підручник/Біленчук ПД, Лисиченко ВК, Клименко НІ та ін./За ред. ПД Біленчука.–2-ге вид., випр. і доп
ПД Біленчук
К.: Атіка, 2001
92001
Криміналістика в питаннях і відповідях: посібник
ПД Біленчук
К.: Паливода АВ [вид.].–2011.–184 с, 2010
82010
Балістика: дослідження вогнестрільної зброї:[підруч.]
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
К.: Міжнар. агенція «BeeZone, 2003
82003
Криміналістика/За ред. ПД Біленчука
ПД Біленчук, ВВ Головач, МВС ін.
К.: Право, 1997
81997
Особливості експертних помилок та деякі шляхи їх запобігання під час проведення судово-балістичних експертиз
АВ Кофанов
Криминалистика и судебная экспертиза, 275-286, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20