Підписатись
Васильєва Лариса Леонідівна
Васильєва Лариса Леонідівна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївський національнийт університет імені В.О.Сухомлинського
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття: монографія
ЛЛ Васильєва
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2017
452017
Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання
ЛЛ Васильєва
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал, С …, 2017
82017
Рок-музика: на шляху до концептуалізації
ЛЛ Васильєва
Молодий вчений, С.35-39, 2017
22017
Cемантика основних елементів музичного мовлення hard-and-heavy:педагогічний аспект
ЛЛ Васильєва
World Science 5 (№ 1(29)), с.25-30, 2018
12018
Особливості формування латиноамериканських національних композиторських шкіл у контексті інтегрованої мистецької освіти
ЛЛ Васильєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Музичне мистецтво Латинської Америки доколумбового та колоніального періодів у контексті профільної мистецької освіти
ЛЛ Васильєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво (пізнавальна складова)» у мистецьких закладах вищої освіти 1-2 рівнів акредитації
ЛЛ Васильєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Мережеві та хмарні сервіси як середовище національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва
ЛЛ Васильєва
Національно-патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі …, 2018
2018
Мережеві і хмарні технології у національно-патріотичному вихованні студентів-музиканті
ЛЛ Васильєва
XIV Mezinarodni vedecko - prakticka konference "Moderni vymozenosti vedy …, 2018
2018
Семантичні аспекти допоміжних елементів музичного мовлення Hard-and-heavy
ЛЛ Васильєва
“Science Review”:Open Access Peer-reviewed Journal 6 (1(8)), с.56-62, 2018
2018
Український кант як жанр «третього пласта»: європейський історичний контекст
ЛЛ Васильєва
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, С.148-152, 2018
2018
Теорія музики і сольфеджіо: навчально-методичний посібник
ЛЛ Васильєва
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2018
2018
Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості поширення та розвитку
ЛЛ Васильєва
Молодий вчений, С.196-200, 2017
2017
Національно-патріотичне спрямування викладання аналізу музичних творів
ЛВК Лариса Леонідівна Васильєва
XIII International scientific and practical Conference Areas of scientific …, 2017
2017
Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами мережевих та хмарних технологій
ЛЛ Васильєва
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О …, 2017
2017
Досвід впровадження дистанційного навчання у фахову підготовку майбутнього вчителя музичного мистецва
ЛЛ Васильєва
Образование и науката на ХХІ век — 2017, С.3-7, 2017
2017
Вербальний текст hard-and-heavy як вияв нової повсякденності: семантичний аспект
ЛЛ Васильєва
Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и …, 2017
2017
Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з аналізу музичних творів
ЛЛ Васильєва
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
2017
Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд Internet-джерел
Л Васильєва
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 192-204, 2017
2017
Концентричний підхід до викладання музично-теоретичних дисциплін (на прикладі сольфеджіо)
ЛЛ Васильєва
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20