Татьяна  Головко
Татьяна Головко
Український державний университет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення сумісної роботи портів та залізничних вузлів в умовах зростання вантажопотоків
ТВ Бутько, ТВ Головко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2006
132006
Формуваня математичної моделі взаємодії залізничного транспорту та поромного комплексу
ТВГ Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, С. 66−69, 2011
3*2011
Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу
ПВ Долгополов, ТВ Головко, ТВ Галишинець, ЮА Іванова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
22015
Дослідження варіантів процесу просування вагонопотоків в напрямку поромних комплексів
ТВ Головко
Зб. наук. праць.− Донецьк: ДонІЗТ, С.17−21, 2011
22011
Усовершенствование технологии работы припортовой станции
ТВ Бутько, ТВ Головко
Зб. наук. праць. – К.: КУЕТТ, 87-91, 2004
22004
Усовершенствование технологии работы припортовой станции
ТВГ Т.В. Бутько
Зб. наук. праць. – К.: КУЕТТ, С. 87-91, 2004
22004
Підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок впровадження швидкісного руху на залізничному напрямку
ВВК Т.В. Головко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ
ТВ Головко, СО Шут
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Удосконалення організації поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів
СЕГ Т.В. Головко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Удосконалення процесу взаємодії залізничного та водного транспорту на основі вимог логістики
ТВ Головко, ОО Паровик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
2014
Формування автоматизованої технології управління процесом просування вагонопотоків в напрямку поромного комплексу
ТВ Головко
автореф. дис. ... канд. техн. наук, 21, 2013
2013
Вибір технології просування вагонопотоків в напрямку портів, які обслуговують поромні переправи
ТВ Головко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 72-72, 2012
2012
Formation of mathematical model of rail transport and ferry complex
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ТВ Головко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (9 (54)), 66-69, 2011
2011
Удосконалення технології роботи припортового залізничного вузла
ТВ Головко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 49-49, 2009
2009
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНО-ВОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, ТВ Головко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРИПОРТОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, ТВ Головко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
Удосконалення методики розрахунку експлуатаційних показників технічних засобів транспорту
ТВ Головко
Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 177-182, 2006
2006
Управление запасами грузов при совместной работе порта и припортового узла
ТВГ В.В. Шевченко
Інфомаційно-керуючі системи на залізничному транспорт, С. 28−32., 2006
2006
Адаптивна технологія поїздоутворення на технічних станціях
ТЮ Калашнікова, ТВ Головко
Зб. наук. пр. УкрДАЗТ, 120-124, 2003
2003
УДОСКОНАЛЕННЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ ПОРТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВУЗЛІВ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВАНТАЖОПОТОКІВ
ТВ Головко
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА КОЛЕГІЯ, 5, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20