Кафедра історії та культури України
Кафедра історії та культури України
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
НазваПосиланняРік
Українське село в 50-ті–першій половині 60-х рр. ХХ століття
ІМ Романюк
Вінниця: Книга–Вега, 15-17, 2005
472005
Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці
ОА Коляструк
Український історичний журнал, 174-184, 2007
332007
Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти
ОА Коляструк
Х.: Курсор 122, 2008
312008
ДОКУМЕНТИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
ОА Коляструк
Укр. iст. журн, 145, 2008
262008
Трипiльська культура Середнього Побужжя рубежу IV–III тис. до н. е
СО Гусєв
Вiнниця: Антекс–УЛТД, 1995
221995
Інтелігенція УСРР у 1920-ті роки: повсякденне життя
О Коляструк
Харків: Раритети України, 2010
162010
Візуальні документи як особливі джерела історії повсякденності
О Коляструк
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, 2008
15*2008
Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРС в контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х початку 30-х років ХХ ст
ЮС Степанчук
ХХ ст.: автореф. на здоб. наук. ступеня канд. істор. наук: спеціальність 7, 2006
142006
Преса УСРР в контексті політики українізації (20–30-ті роки ХХ ст.)
ОА Коляструк
спец. 07.00. 01/Коляструк ОА, 2003
12*2003
Методологія історії повсякдення
ОА Коляструк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2011
112011
Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку
Т Соломонова
Краєзнавство. Географія. Туризм, 3-4, 2006
11*2006
Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці
О Коляструк
Україна XX століття: культура, ідеологія, політика, 46-56, 2009
82009
Використання візуальних джерел у відтворенні повсякденності
ОА Коляструк
Науковий вісник УжНУ, 50-53, 2008
82008
Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини ХІХ–початку ХХ ст
ІМ Батирєва
ІМ Батирєва, 2005
82005
Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії)
ТР Соломонова
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2010
72010
Бібліотечна мережа Подільської православної єпархії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
ТР Соломонова
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
7*2009
Підтримка здоров'я та організація відпочинку інтелігенції УРСР у 1920-ті рр.
О Коляструк
Інститут історії України НАН України, 2007
72007
Історія повсякденності в сучасній українській історіографії
О Коляструк
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, 2012
62012
Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х–першій половині 60-х рр. XX ст
ІМ Романюк
ХХ ст.: дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук/Романюк Іван Миколайович, 2006
62006
Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ–початок ХХІ століття)
В Косаківський
Дис. на здобуття ступення к. і, 05, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20