Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at businessperspectives.org - Homepage
TitleCited byYear
Страховий ринок України у контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
1302008
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
462012
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2011
412011
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильєва, ТА Васильева, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
382005
Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку
ОВ Козьменко
Ділові перспективи, 2006
332006
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні
ОВ Козьменко, АО Бойко
Фінанси України, 24-32, 2011
222011
Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
222008
Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
182009
Актуарні розрахунки
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко, ОВ Кузьменко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
17*2014
Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко
Суми: Університетська книга 406, 2014
152014
Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів
О Козьменко, В Козирєв
Вісник національного банку України, 12-18, 2014
142014
Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'yeva
Sumy: Universytets' ka knyha, 2012
142012
Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози і можливості
ОВ Козьменко, ТА Васильєва
ВІсник Університету банківської справи НБУ 2, 96-102, 2010
142010
Strahovyj i perestrahovyj rynky v epohu globalizacii'
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'jeva
Sumy, 2011
132011
Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
ІО Школьник, ИА Школьник, ВМ Кремень, ВМ Кремень, О Козьменко
Національний банк України, 2009
132009
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник
СМ Фролова
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи …, 2019
122019
Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї
ВМ Олійник, ВМ Олейник, ЄК Бондаренко, ЕК Бондаренко
Українська академія банківської справи, 2014
122014
Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС
ОВ Козьменко, АО Бойко, АА Бойко
122009
Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system
O Kozmenko, O Kuzmenko
Available at SSRN 2537978, 2014
112014
Forecasting of principal directions of Ukrainian insurance market development based on German insurance market indices
O Kozmenko, O Merenkova, A Boyko, H Kravchuk
Kozmenko OV, Merenkova ОV, Boyko AO, Kravchuk H.(2009) Forecasting of …, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20