Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at businessperspectives.org - Homepage
TitleCited byYear
Страховий ринок України у контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
1262008
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
422012
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильєва, ТА Васильева, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
372005
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2011
362011
Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку
ОВ Козьменко
Ділові перспективи, 2006
332006
Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
222008
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні
ОВ Козьменко, АО Бойко
Фінанси України, 24-32, 2011
192011
Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
172009
Актуарні розрахунки
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко, ОВ Кузьменко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
14*2014
Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
ІО Школьник, ИА Школьник, ВМ Кремень, ВМ Кремень, О Козьменко
Національний банк України, 2009
142009
Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів
О Козьменко, В Козирєв
Вісник національного банку України, 12-18, 2014
132014
Strahovyj i perestrahovyj rynky v epohu globalizacii'
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'jeva
Sumy, 2011
132011
Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'yeva
Sumy: Universytets' ka knyha, 2012
122012
Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози і можливості
ОВ Козьменко, ТА Васильєва
ВІсник Університету банківської справи НБУ 2, 96-102, 2010
122010
Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС
ОВ Козьменко, АО Бойко, АА Бойко
122009
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навч. посібник
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко/–Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2015
112015
Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко
Суми: Університетська книга 406, 2014
112014
Forecasting of principal directions of Ukrainian insurance market development based on German insurance market indices
O Kozmenko, O Merenkova, A Boyko, H Kravchuk
Kozmenko OV, Merenkova ОV, Boyko AO, Kravchuk H.(2009) Forecasting of …, 2009
112009
Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system
O Kozmenko, O Kuzmenko
Available at SSRN 2537978, 2014
102014
Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї
ВМ Олійник, ВМ Олейник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
102014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20