Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Olga Kozmenko, Ольга Козьменко, Olha Kozmenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене businessperspectives.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страховий ринок України у контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
1332008
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
492012
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2011
412011
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильева, АА Епифанов, СМ Козьменко, ОВ Козьменко, ...
402005
Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку
ОВ Козьменко
Ділові перспективи, 2006
332006
Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
252008
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні
ОВ Козьменко, АО Бойко
Фінанси України, 24-32, 2011
232011
Актуарні розрахунки
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
212014
Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко
Суми: Університетська книга 406, 2014
202014
Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
192009
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів
НС Педченко, СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015
172015
Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів
О Козьменко, В Козирєв
Вісник національного банку України, 12-18, 2014
152014
Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy
OV Kozmenko, SM Koz'menko, TA Vasyl'yeva
Sumy: Universytets' ka knyha, 2012
152012
Strahovyj i perestrahovyj rynky v epohu globalizacii'
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'jeva
Sumy, 2011
152011
Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї
ВМ Олійник, ЄК Бондаренко
Українська академія банківської справи, 2014
142014
Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози і можливості
ОВ Козьменко, ТА Васильєва
ВІсник Університету банківської справи НБУ 2, 96-102, 2010
142010
Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
О Козьменко
Національний банк України, 2009
142009
Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system
O Kozmenko, O Kuzmenko
Available at SSRN 2537978, 2014
132014
Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС
ОВ Козьменко, АО Бойко
122009
The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany, France and Ukraine: comparative characteristics
O Kozmenko, OV Kuzmenko
Ділові перспективи, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20