Подписаться
Тищенко Микола Маркович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
К.: Літера Лтд, 21, 2002
4982002
Административный процесс
АМ Бандурка, НМ Тищенко
Х.: Изд-во НУВД, 2001
2812001
Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования
НМ Тищенко
Х.: Право, 1998
841998
Гражданин в административном процессе
НМ Тищенко
Pravo, 1998
501998
Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання
ММ Тищенко
Ярослава Мудрого 384, 1999
351999
Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації
СВ Потапенко
Форум права, 403-408, 2010
262010
Правовой статус субъектов производства по делам об административных правонарушениях
НМ Тищенко
Харьков, 1988
221988
Державне управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми правового забезпечення
СО Кузніченко
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2010
192010
Військова адміністрація: навч. посіб: за заг. ред
ММ Тищенко, ВВ Богуцький, ЄІ Григоренко
ММ Тищенка, 69, 2014
152014
Державний кордон як об’єкт адміністративно-правового регулювання
ВВ Чумак
Право і безпека.-2011.-№ 1 (38).-С. 93-96, 2011
142011
Форпости, митниці та карантини на західному пограниччю, в зв’язку з зовнішньою торгівлею України у ХVІІІ столітті
М Тищенко
К.: Друк. Всеук. акад. наук, 1931
121931
Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 8.-С. 120-124, 2016
112016
Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту
ІВ Зозуля
Форум права.-2012.-№ 1.-С. 344-357, 2012
92012
Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність
ДВ Єремєєв
Право і безпека, 171-176, 2009
92009
Форпости, митниці та карантини і зовнішня торгівля України в ХVІІІ в. Історико-географічний збірник
М Тищенко
Київ 4, 47-107, 1930
91930
Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом у ХVІІІ ст.
М Тищенко
К.: Друк. Всеук. акад. наук, 1928
91928
Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність громадян
ІВ Ковбас
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
82015
Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження
МВ Завальний
Форум права, 366-371, 2011
82011
Про функції права громадян на звернення
ОК Костюкевич
Право і безпека.-2009.-№ 1.-С. 194-197., 2009
82009
Проблеми розмежування понять організаційно-господарське управління” та державне управління” у діяльності господарських товариств
ОЮ Волкович
Форум права, 38-43, 2008
82008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20