Смерічевський, Сергій Францевич (S.F. Smerichevskyi)
Смерічевський, Сергій Францевич (S.F. Smerichevskyi)
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Маркетинг: Підручник. 4-ге видання. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ
В Руделіус, ОМ Азарян, НО Бабенко, СФ Смерічевський, та ін.
К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2009
84*2009
Маркетинг: підручник. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра
В Руделіус, ОМ Азарян, ОА Виноградов, та ін.
К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005
84*2005
Зв’язано-диверсифіковані системи підприємств: генезис, моделювання та стратегічний аналіз
СФ Смерічевський
Монографія, 375, 2008
162008
Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб
С Смерічевський, О Клімова
Вісник Національного банку України, 28-32, 2012
102012
Состояние и перспективы законодательного обеспечения инновационной деятельности в Украине: экономико-правовой аспект: монография
СФ Смеричевский, ДЕ Высоцкий
Донецк: ВІК, 2004
92004
Розвиток потенціалу підприємства за рахунок побудови системи управління лояльністю клієнтів
СФ Смерічевський
Економіка та держава, 17-19, 2007
72007
ГЕНЕЗИС ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВ'ЯЗАНО-ДИВЕРСИФІКОВАНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
СФ Смерічевський
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2009
4*2009
Ризик-менеджмент машинобудівних підприємств України в сучасних умовах господарювання
СФ Смерічевський
Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та …, 2015
32015
Маркетинг: підручник.– 2-ге вид.
В Руделиус, ОМ Азарян, НО Бабенко, та інш.
К.: Навчально-видавничий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2008
32008
Міжнародний маркетинг: навч. посіб.
ВЛ Пілюшенко, СФ Смерічевський, СВ Борзенков
Донецьк: ВІК, 2004
32004
Economic consequences of financial stability violation of world automotive corporations
S Smerichevskyi, I Kryvoviaziuk, L Raicheva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 229-234, 2018
22018
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ НА ОСНОВІ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
СФ Смерічевський, НВ Касьянова, СС Глушаченко
Маркетинг і цифрові технології 1 (2), 32-40, 2017
22017
METHOD OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT DECISION-MAKING CONSIDERING THE LIFE CYCLE THEORY
S Smerichevskiy, T Kniazieva, Y Kolbushkin
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 175-182, 2017
2*2017
Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії
CФ Смерічевський, ОІ Клімова
Інвестиції: практика та досвід, 11-14, 2017
22017
Банківська таємниця в системі безпеки національної економіки
СФ Смерічевський, ЄЮ Свірідов
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету …, 2012
22012
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
С СМЕРІЧЕВСЬКИЙ, О КЛІМОВА
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 23-30, 2011
22011
Особливості зв’язано-диверсифікованих систем в промисловості України
СФ Смерічевський
Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського …, 2008
2*2008
Удосконалення методологічних основ портфельного аналізу в стратегічному управлінні
СФ Смерічевський
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 87-93, 2007
22007
Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами
СФ Смерічевський
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 338-341, 2006
22006
Государственная политика структурных трансформаций в экономике: монография
СФ Смеричевский, МА Солод
Донецк: ВИК, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20