Artem Koldovskyy
Artem Koldovskyy
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Система валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності економіки
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ФА Журавка, АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти, як явища сучасної інформаційної економіки
АВ Колдовський, АВ Колдовский, КВ Чернега
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
32015
Аналіз моделей щодо валютних криз і валютного регулювання в умовах нестабільності економіки
АВ Колдовський
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 165-173, 2014
32014
Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Бізнес Інформ, 2013
22013
Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
22013
Comparative analysis of IFRS and US GAAP
H Sanko, AV Koldovskyi
Sumy State University, 2017
12017
Оцінка грошових потоків акціонерного товариства на основі звіту про рух грошових коштів
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Гельветика, 2015
12015
Оптимальний рівень золотовалютних резервів як метод страхування" раптової зупинки" припливу капіталу в системі валютного регулювання
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013
12013
Сучасні тенденції формування та управління золотовалютними резервами
ФО Журавка, ФА Журавка, АВ Колдовський, АВ Колдовский
Університет банківської справи Національного банку України, 2012
12012
The Transformation of the Currency Regulation System in the Context of Financial Instability of the Economy
A Boiko, A Koldovskyi, K Chernega
Innovation and Change as an Ongoing Challenge for the Financial Sector, 13, 2017
2017
Особливості організації та методики складання Звіту про рух грошових коштів банку
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Молодий вчений, 2015
2015
АВ Колдовський, канд. екон. наук
АВ Колдовський, КВ Чернега
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи …, 2015
2015
Оценка денежных потоков акционерного общества на основе отчета о движении денежных средств
АВ КОЛДОВСКИЙ
Молодий вчений, 2015
2015
Corporate social responsibility audit: teoretical aspects
AV Koldovskyi
Virtus Interpress, 2015
2015
Economic Challenges of International Migration: a Comparative Study of Accounting Adaptation
O Korenyeva, A Koldovskyi, K Chernega
National Minorities vs. National Security, 75, 2015
2015
Организационные аспекты раскрытия информации бухгалтерского учета и формирования отчетности банка
АВ Колдовський, АВ Колдовский
2014
Організаційні аспекти розкриття інформації бухгалтерського обліку та формування звітності банку
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Великобританія, 2014
2014
Розкриття інформації у фінансовій звітності: проблеми та шляхи вирішення
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
2014
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку банків України
АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20