Вікуліна Галина Вікторівна; Викулина Галина Викторовна; Vikulina Galina Viktorivna
Вікуліна Галина Вікторівна; Викулина Галина Викторовна; Vikulina Galina Viktorivna
Харківська державна зооветеринарна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов, ОП Тимошенко, ДВ Кібкало, СБ Боровков, ГВ Вікуліна, ...
Еспада, 2010
232010
Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя та iн.; За ред. МI Карташова та ОП Тимошенко
МI Карташов
92010
Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя та iн
МI Карташов, ОП Тимошенко, ДВ Кiбкало
Харкiв: Еспада, 400, 2010
62010
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kharkiv: Espada, 2010
52010
Стан біополімерів сполучної тканини та обміну ліпідів у клінічно здорових і хворих на бронхопневмонію поросят
ГВ Вікуліна
42010
Стан біополімерів сполучної тканини та обміну ліпідів у клінічно здорових і хворих на бронхопневмонію поросят
ГВ Вікуліна
Білоцерківський національний аграрний університет, 2010
42010
Стан біополімерів сполучної тканини та обміну ліпідів у клінічно здорових і хворих на бронхопневмонію поросят
ГВ Вікуліна
Харківська державна зооветеринарна академія, 2010
42010
Деякі показники обміну ліпідів сироватки крові поросят різного віку
ГВ Вікуліна
Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького 10 (2(37)), 24-28, 2008
42008
Рост и развитие телок с использованием заменителей цельного молока (ЗЦМ)
ПИ Ивашков, ГВ Викулина
Збірник наукових праць Луганського НАУ, 2007
42007
Біохімічні показники обміну ліпідів та стану сполучної тканини у діагностиці та лікуванні поросят, хворих на неспецифічну бронхопневмонію
ГВ Вікуліна
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини 1 (20), 76-86, 2009
32009
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини 31 (2), 16-20, 2015
22015
Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя за ред. МI Карташова та ОП Тимошенко
МI Карташов
22010
Stan biopolimeriv spoluchnoi tkanini ta obminu lipidiv u klinichno zdorovikh i khvorikh na bronkhopnevmoniyu porosyat: Author's Abstract of Dissertation. 2010. 20 p
GV Vikulina
22010
Біохімічні показники стану сполучної тканини в сечі поросят різного віку
ГВ Вікуліна, ДВ Кібкало
Наук. вісник Львів. нац. унту вет. медицини та біотехнологій ім. СЗ …, 2009
22009
ВРАЧА ВЕТЕРиНАРНой МЕдиЦинь Боровков СБ, Викулина ГВ, Кибкало ДВ, к. вет. н., доценть Харьковская государственная зооветеринарная академия, Г
Р СОВРЕМЕННОГО
Харьков, 0
2
Біохімічні показники за різних форм холестазу у собак
ГВ Вікуліна, СБ Боровков, ДО Уткіна
Вісник Житомирського НАЕУ 3 (1(32)), 295-300, 2012
1*2012
Біохімічні показники за різних форм холестазу у собак
ГВ Вікуліна, СБ Боровков, ДО Уткіна
Вісник Житомирського НАЕУ 3 (1(32)), 295-300, 2012
1*2012
Малоизученные звенья патогенеза бронхопневмонии поросят
ГВ Вікуліна, ГВ Викулина
ООО" Энтропос", 2012
12012
Спосіб лікування гострої катаральної неспецифічної бронхопневмонії поросят
МІГ Вікуліна Г.В., Боровков С.Б., Кібкало Д.В.
1*2010
Гістологічні зміни паренхіми легень поросят, хворих на неспецифічну бронхопневмонію
ГВ Вікуліна, ГВ Викулина, ОП Тимошенко, ОП Тимошенко
Полтавська державна аграрна академія, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20