Follow
Iryna Nizhenkovska
Iryna Nizhenkovska
professor Bogomolets National Medical University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Токсикологічна хімія
ІВ Ніженковська, ОВ Вельчинська, ММ Кучер
К.: ВСВ Медицина, 2012
102012
Біоорганічна хімія
БС Зіменковський, ВП Музиченко
Львів: Кварт 402, 2009
92009
Вплив нікотинової кислоти і комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з моделлю хронічної серцевої…
ІВ Ніженковська, ВП Нароха, ОВ Кузнецова, ТС Брюзгіна, ...
72015
The influence of a new uracil derivative carbicyl on myocardium bioenergetic processes
I Nizhenkovska
American Journal of Clinical and Experimental Medicine 3 (4), 162, 2015
72015
Формування професійної компетентності майбутнього фармацевта в умовах кредитно-модульної системи освіти
ВФ Москаленко, ІВ Ніженковська, ОВ Вельчинська
Медична освіта, 2011
72011
Фармакология. Рецептура. Практические занятия
ИС Чекман, НА Горчакова, ПА Галенко-Ярошевский, ВА Туманов, ...
Рада, 2003
62003
Technology-driven self-directed learning of graduate pharmaceutists: Adding value through entrepreneurship
I Nizhenkovska, T Reva, O Chkhalo, O Holovchenko
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19 (6…, 2020
52020
Acute toxicity study of a new complex drug with anti-inflammatory activity
IV Nizhenkovska, LV Zinchenko
Current Topics in Pharmacology 21, 71-74, 2017
52017
Studing of vasoactive properties of diethyl ester of 5-alkylamino-2-{N-[N-benzoyl (4-methylbenzal) glycyl]-aminomethyl}-1, 3-oxazole-4-ylphosphonic acid on rats isolated aorta
IV Nizhenkovska, AV Romanenko, KV Sedko, MM Grusha, VS Brovarets, ...
Pharm. Drug Toxycol 46, 76-83, 2015
52015
Шавлія лікарська–сучасні аспекти застосування (Огляд літератури)
ІВ Ніженковська, ОО Цуркан, КВ Седько
Фітотерапія, 58-60, 2014
52014
The state and prospects of development of national higher pharmaseutical education
TD Reva, IV Nizhenkovska, OM Chkhalo, NV Stuchynska
Medicni perspektivi 25 (2), 19-25, 2020
42020
Fitoterapiia
IV Nizhenkovska, OO Tsurkan, KV Sedko
Chasopys 2, 58-61, 2014
42014
Вивчення терапевтичної дії пародонтальних плівок на основі хітозану в умовах експериментальної моделі активації лапопероксидації в пародонті щурів
КС Мурланова, ІВ Ніженковська, ЛЛ Давтян, ТС Брюзгіна, ЛФ Осінська
Український науково-медичний молодіжний журнал, 128-134, 2014
42014
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЧНА ХІМІЯ” В УМОВАХ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ
ІВ Ніженковська, ОО Глушаченко, ОІ Головченко
Медична освіта, 2011
42011
Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за умов експе риментально серцево недостатності та корекці фізіологічно активними сполуками метаболічно ді
ІВ Ніженковська
ІВ Ніженковська-К., 2009.-48с, 2009
42009
Антирадикальная активность и мембранотропное действие кардио-и вазотропных соединений различной химической природы
ИВ Ниженковская, ЮИ Губский, ИС Чекман
Укр. біохім. журн 70 (4), 51-58, 1998
41998
Взаимодействие модуляторов кальциевых каналов с компонентами биомембран
ИС Чекман, НА Горчакова, ИВ Ниженковская
Доп. НАН України, 114-116, 1995
41995
The study of acute toxicity of 1, 3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative in intraperitoneal administration
IV Nizhenkovska, VK Sedko, OV Golovchenko, OI Golovchenko
News of Pharmacy, 43-48, 2018
32018
Uracil as the basis for medication creation
I Nizhenkovska, V Narokha, N Gorchakova, G Zaychenko
Current Topics in Pharmacology 22, 19-26, 2018
32018
Принципи і методологія сучасної андрагогічної моделі навчання дорослих
РС Коритнюк, ІВ Ніженківська, ОГ Кисельова, КЛ Косяченко, ЛЛ Давтян
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 59-69, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20