Tatjana Bila     (Тетяна Біла)
Tatjana Bila (Тетяна Біла)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти інноваційного підходу до організації самостійної роботи з хімії
ТА Біла, ЄВ Ляшенко, ГП Марчук
Наука і методика, 2007
82007
Моделювання автоматизованої системи керування приводом тарілчастого дозатора сипких матеріалів
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
72010
Аналіз природно-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова
Т Біла
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 28-36, 2013
42013
Автоматичні системи керування процесом змішування та режимами роботи змішувального обладнання
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник ХНУ, 46-48, 2006
42006
Методи переробки твердих побутових відходів
О Охріменко, Л Вогнівенко, Т Біла
Таврійський науковий вісник, 214-219, 2018
32018
Історико-культурні ресурси як чинник розвитку приміського туризму м. Львова
М Мальська, Т Біла
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 52-58, 2013
22013
Основи електропобутової техніки: навчальний посібник
ІВ Петко
ІВ Петко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла–К.: КНУТД, 2013
22013
Роль контекстного навчання у формуванні предметної компетентності з біогеохімії у студентів-екологів
ТА Біла, ЄВ Ляшенко, ОВ Охріменко
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2019
12019
Дослідження параметрів якості водопровідної води у місті Херсон хімічними методами
О Охріменко, Т Біла, Є Ляшенко
ОЛДІ плюс, 2019
12019
ЗМІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
Т Біла
ББК 80я5 М 74, 74, 2017
12017
Розроблення комп'ютерних моделей теплових процесів в електропобутовій техніці
ІМ Карплюк, АК Петко, ТЯ Біла
Технології та дизайн, 2017
12017
Моделювання роботи приводу електропобутових пристроїв у режимах із навантаженням, що різко змінюється
ТЯ Біла, ВВ Стаценко, ПВ Теребій
Технології та дизайн, 2014
12014
Визначення впливу конструктивних та технологічних факторів на якість відпирання білизни в автоматичних пральних машинах
ІВ Петко, ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 208-210, 2013
12013
Підвищення ефективності роботи приводу електропобутових міксерів та блендерів за рахунок введення адаптивної системи керування
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 361-366, 2013
12013
Проектування двороторних відцентрових змішувачів безперервної дії
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
12011
THE CENTRIFUGAL MIXERS DESIGNS INFLUENCE ON THEIR SMOOTHING ABILITY
ВВ Стаценко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2020
2020
Методы ремедиации почвы и воды сельскохозяйственного назначения от остаточных количеств ДДТ
Є Ляшенко, Т Біла
Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2020
2020
Визначення раціональних режимів роботи акумуляторної батареї в складі електроприводу особистого транспортного засобу
НД Іванюк, ТЯ Біла
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості, 2020
2020
Дослідження енерговитрат тарілчастих живильників для сипких матеріалів
ОП Бурмістенков, ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
2020
Оцінка енергоефективності використання систем керування мотор-компресором побутового холодильника
АС Лаженко, ТЯ Біла
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20