Tatjana Bila     (Тетяна Біла)
Tatjana Bila (Тетяна Біла)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання автоматизованої системи керування приводом тарілчастого дозатора сипких матеріалів
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
72010
Деякі аспекти інноваційного підходу до організації самостійної роботи з хімії
ТА Біла, ЄВ Ляшенко, ГП Марчук
Наука і методика, 2007
62007
Автоматичні системи керування процесом змішування та режимами роботи змішувального обладнання
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник ХНУ, 46-48, 2006
42006
Методи переробки твердих побутових відходів
ОВ Охріменко, ЛП Вогнівенко, ТА Біла
Таврійський науковий вісник, 214-219, 2018
22018
Історико-культурні ресурси як чинник розвитку приміського туризму м. Львова
М Мальська, Т Біла
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 52-58, 2013
22013
Основи електропобутової техніки: навчальний посібник
ІВ Петко
ІВ Петко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла–К.: КНУТД, 2013
22013
Дослідження параметрів якості водопровідної води у місті Херсон хімічними методами
О Охріменко, Т Біла, Є Ляшенко
ОЛДІ плюс, 2019
12019
Розроблення комп'ютерних моделей теплових процесів в електропобутовій техніці
ІМ Карплюк, АК Петко, ТЯ Біла
Технології та дизайн, 2017
12017
Моделювання роботи приводу електропобутових пристроїв у режимах із навантаженням, що різко змінюється
ТЯ Біла, ВВ Стаценко, ПВ Теребій
Технології та дизайн, 2014
12014
Аналіз природно-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова
Т Біла
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 28-36, 2013
12013
Визначення впливу конструктивних та технологічних факторів на якість відпирання білизни в автоматичних пральних машинах
ІВ Петко, ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 208-210, 2013
12013
Підвищення ефективності роботи приводу електропобутових міксерів та блендерів за рахунок введення адаптивної системи керування
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 361-366, 2013
12013
Проектування двороторних відцентрових змішувачів безперервної дії
ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
12011
THE CENTRIFUGAL MIXERS DESIGNS INFLUENCE ON THEIR SMOOTHING ABILITY
ВВ Стаценко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2020
2020
Методы ремедиации почвы и воды сельскохозяйственного назначения от остаточных количеств ДДТ
Є Ляшенко, Т Біла
Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2020
2020
Вплив конструкцій відцентрових змішувачів на їх згладжувальну здатність
ВВ Стаценко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
2020
МЕТОД ПРОЕКТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИДРОХИМИИ
Т Біла, Є Ляшенко, О Охріменко
Одеса: Науковий журнал" Інноваційна педагогіка", 2020
2020
Формування предметних компетенцій з біогеохімії для екологічних спеціальностей
ТА Біла, ЄВ Ляшенко, ОВ Охріменко
Dnipro: WayScience, 2020
2020
Формування професійної компетентності майбутніх екологів на основі контексного навчання
ТА Біла, ЄВ Ляшенко, ОВ Охріменко
Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2019
2019
THE RESEARCH OF ENERGY EFFICIENCY FOR MIXING BULK MATERIALS EQUIPMENT
ОП Бурмістенков, ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20