Volodymyr Pavlenko / Володимир Миколайович Павленко
Volodymyr Pavlenko / Володимир Миколайович Павленко
Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення впливу напружень та деформацій на якість з’єднань із натягом
ВМ Павленко, ІВ Петко, ДБ Головко
Вісник КНУТД, 34-40, 2007
62007
Заявл. 26.12. 07; Опубл. 10.08. 2008
ВМ Павленко, ІВ Петко
Бюл, 2008
52008
Підвищення якості з’єднань з натягом, складених з використанням деформуючого протягування
ІВ Петко, ВМ Павленко
Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Зб. наук. пр./Відпов. ред. ГМ …, 2007
52007
Стан розвитку методів діагностування підвіски автомобіля
ВМ Павленко
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Нормування пластичних деформацій валу поза зоною контакту в з'єднаннях з натягом
МПГ ВМ Павленко, ІВ Петко
ВІСНИК КНУТД, 51-57, 2010
32010
Особенности формирования жизненного цикла на основе CALS-технологии
ВП Волков, ИВ Грицук, ВН Павленко, НВ Володарец
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2016
22016
Экспертное исследование влияния характеристик фрикционных пар тормозных механизмов на устойчивость движения транспортных средств
НС Корчан, НИ Глебова, ВН Павленко
Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы, 156-164, 2011
22011
Аналіз програмного забезпечення для формування онтологічного простору обслуговування автомобілів
ВЮ Волков, ВМ Павленко, ВП Кужель, ЄВ Калашніков
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 15-24., 2018
12018
Визначення можливості використання мультиагентного підходу при виконанні технічного обслуговування і ремонту автомобіля
ВМ Павленко, ВП Кужель
Вісник машинобудування та транспорту.№ 1: 72-80., 2018
12018
Місце діагностування в процесі життєвого циклу автомобіля
ВМ Павленко
Вісник Донецької академії автомобільного транспорту, 74-77, 2014
12014
Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію
ЛМ Спасьонова, ВМ Павленко, БЮ Корнілович, АІ Рудий
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2012
12012
Гібридні силові установки для сучасних автомобілів
ВМ Павленко, ВІ Богдан
ВНТУ, 2009
12009
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФОТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДЕФОРМАЦІЙ І НАПРУЖЕНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ З'ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ГАРАНТОВАНИМ НАТЯГОМ
ВМ ПАВЛЕНКО
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, 42, 2006
12006
Пошук нового підходу організації та нормування технічного обслуговування автомобілів та рівня його безпеки
ВМ Павленко
ХНТУСГ, 2019
2019
Управління якістю освітньої діяльності в аспекті інформаційно-комунікаційних технологій
СС Гаркавенко, ОБ Моргулець, ВМ Павленко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Експертні системи контролю технічного стану транспортних засобів
ВМ Павленко
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 56-62, 2018
2018
Принцип створення бази знань для обслуговування легкових автомобілів за допомогою онтологій
ВП Волков, ВМ Павленко
Наукові нотатки, 40-45, 2018
2018
Застосування редактора онтологій Protégé при створенні бази знань для обслуговування легкових автомобілів
ВМ Павленко
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 268-275, 2018
2018
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕРОРИЗМОМ
В Павленко
2018
Оцінювання ефективності використання рекуператора в системах вентиляції офісних приміщень
ВМ Павленко, ДО Ткаченко
Технології та дизайн, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20