Ігор Сташкевич
Ігор Сташкевич
Донбасская государственная машиностроительная академия, Факультет автоматизации машиностроения и
Подтвержден адрес электронной почты в домене dgma.donetsk.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Management of fluctuation of financial and economic integrated development of innovative enterprise
KS Boichenko, MA Tepliuk, NY Rekova, II Stashkevych, M Morkūnas
Kharkiv: University of Banking, 2019, 2019
122019
Mathematical modeling of multimodal transportation risks
V Nitsenko, S Kotenko, I Hanzhurenko, A Mardani, I Stashkevych, ...
International Conference on Soft Computing and Data Mining, 439-447, 2020
92020
Minimizing personnel resistance to organizational changes at enterprise
RM Lepa, AA Okhten, II Stashkevich
Economy of Industry, 90-115, 2017
52017
Проектування і створення автоматизованої системи дистанційної освіти із застосуванням WEB-додатків
ІІ Сташкевич, ІА Гетьман
Наукові записки, 32-38, 2015
3*2015
Study of metrological characteristics of low-cost digital temperature sensors for greenhouse conditions
OV Vovna, IS Laktionov, OO Koyfman, II Stashkevych, VA Lebediev
Serbian Journal of Electrical Engineering 17 (1), 1-20, 2020
22020
Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві
ІІ Сташкевич
Управління економікою: теорія та практика, 243-257, 2015
22015
Оценка знаний студентов с применением современных информационных технологий
М Гетьман, И Сташкевич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Methodological aspects of preparation of educational content on the basis of distance education platforms
AF Tarasov, IA Getman, SS Turlakova, II Stashkevych, SM Kozmenko
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
12020
Мінімізація опору персоналу організаційним змінам на підприємстві
РМ Лепа, ОO Охтень, ІІ Сташкевич
Економіка промисловості, 90-115, 2016
12016
Economic Growth In The Conditions Of Digitalization In The EU Countries
O Vyshnevskyi, I Stashkevych, O Shubna, S Barkova
Studies of Applied Economics 38 (3 (1)), 2020
2020
Алгоритми на дискретних структурах: посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки»
ІА Гетьман, ІІ Сташкевич, ОР Абдулов, МП Богдан
Донбаська державна машинобудівна академія, 2020
2020
IDEF0-Technology of Modeling of Processes of Minimization the Resistance of the Personnel to Organizational Changes at the Enterprise
DM Stashkevych Ihor, Turlakova Svitlana, Shevchenko Olena
WSEAS Transactions on Environment and Development 16 (30), 286-296, 2020
2020
Проблеми в підготовці професійних ІТ-кадрів в українській вищій школі
СВ Подлєсний, ІА Гетьман, ІІ Сташкевич
2019
Информационное моделирование процессов минимизации сопротивления персонала организационным изменениям на предприятии
ІІ Сташкевич
Экономика промышленности, 103-120, 2018
2018
Інформаційне моделювання процесів мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві
ІІ Сташкевич
Экономика промышленности, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РМ Лепа, ІІ Сташкевич
Рекомендовано до друку вченою радою Харківського національного економічного …, 2017
2017
Минимизация сопротивления персонала организационным изменениям на предприятии
РН Лепа, АА Охтень, ИИ Сташкевич
Экономика промышленности, 2016
2016
Аналіз методологічних підходів до мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві
ІІ Сташкевич
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 118-124, 2015
2015
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ВУЗА, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИИ Сташкевич, ОЮ Сташкевич
Редакційна колегія, 107, 2014
2014
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ЦЕХЕ
ИИ Сташкевич, АГ Пивоварова
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, 193, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20