Follow
Дмитро Мещеряков
Дмитро Мещеряков
Other namesDmytro Meshcheriakov, Dmytro Mescheryakov, Дмитрий Мещеряков
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПНУ, Лабораторія СІТН, ORCID 0000-0001-6831-8654
Verified email at newlearning.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
DEVELOPMENT OF THE ADULTS’ SUBJECTNESS ACTIVITY IN FACEBOOK
DS Mescheryakov
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 282-294, 2019
302019
Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі: методичні рекомендації
МЛ Смульсон, ЮМ Лотоцька, ММ Назар, ПП Дітюк, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2015
28*2015
Розвиток суб'єктної активності дорослих користувачів соціальних мереж
ДС Мещеряков
НАПН України, Ін-т психології імені ГС Костюка. Київ, 2019
232019
Когнітивний базис створення моделі респондента
ММ Назар, ДС Мещеряков
Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей 2 …, 2013
232013
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОЇ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ДС Мещеряков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
222018
Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі: монографія
МЛ Смульсон, ПП Дітюк, ІГ Коваленко-Кобилянська, ДС Мещеряков, ...
Смульсон МЛ (Ред.). Київ: Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
222018
Психологічні засади проєктування інтернет-ресурсів для розвитку суб’єктності дорослих
МЛ Смульсон, ДС Мещеряков, ММ Назар
Технології розвитку інтелекту 3 (28), 2020
192020
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ
ДС Мещеряков
Технології розвитку інтелекту 2 (6 (17)), 2017
162017
Теоретичні підходи до проблем суб’єктності та суб’єктної активності
ДС Мещеряков
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2017
152017
Психологічні підходи до розробки моделі респондента, що мотивований брати участь у дистанційних навчальних курсах
ДС Мещеряков, ММ Назар
Технології розвитку інтелекту, 2014
13*2014
Рівні розвитку суб'єктності [Електронний ресурс]
ДС Мещеряков
Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: V Міжнар. наук-практ …, 2017
12*2017
Розвиток суб’єктної активності при дистанційній груповій роботі з постраждалими в зоні АТО
ДС Мещеряков, ММ Назар
Актуальні проблеми психології. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна …, 2017
11*2017
Суб’єкт і суб'єктність у зарубіжній психології: нюанси термінології та перекладу
МЛ Смульсон, ДС Мещеряков
Технології розвитку інтелекту 5 (29), 2021
102021
Чинники ефективності групової навчально-психологічної роботи у мережі інтернет для розвитку суб'єктності
ДС Мещеряков, ММ Назар
НДУ ім. М. Гоголя, 2020
102020
Перспективи застосування інтернет-тренінгів для розвитку суб’єктної активності та становлення суб’єктності
ММ Назар, ДС Мещеряков
Vzdelávanie a Spoločnosť: Medzinárodný nekonferenčný zborník 1 (4), 310-317, 2019
102019
Соцмедіа в умовах карантину: виклики розвитку суб’єктності
ДС Мещеряков
Технології розвитку інтелекту 2 (27), 2020
92020
Cognitive constructs of ukrainian self-identity in the context of informational confrontation
DS Mescheryakov, MM Nazar
Теоретичні дослідження у психології, 144-147, 2017
82017
Порівняльний аналіз сучасних систем дистанційного навчання, придатних для проведення дистанційних курсів та Інтернет-тренінгів
ДС Мещеряков
Технології розвитку інтелекту, 2014
82014
Психологічні механізми становлення суб’єктності дорослих у віртуальному просторі: монографія
МЛ Смульсон, ПП Дітюк, ІГ Коваленко-Кобилянська, ДС Мещеряков, ...
Вікторія Кундельська, 2021
72021
Development of subjectness during the quarantine: the experience of psychological help
DS Mescheryakov
72020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20