Follow
Жураківський Євген Станіславович
Жураківський Євген Станіславович
аспірант, Вінницький національний аграрний університет
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії економічна безпека та складових економічної безпеки України
СВ Козловський, ЄС Жураківський
Економіка та держава, 37-42, 2015
282015
Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій
ЄС Жураківський
Агросвіт, 63-70, 2015
152015
Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України
СВ Козловський, ЕА Кірєєва, ЄС Жураківський
Економіка та держава, 9-14, 2016
112016
Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій
СВ Козловський, ГФ Мазур, ВО Козловський, ЄС Жураківський
62019
Стратегічний аналіз факторів регіональної економічної безпеки аграрної галузі
СВ Козловський, ЄС Жураківський
Економічний форум, 144-155, 2015
62015
Систематизація ризиків та загроз економічній безпеці аграрної галузі України
ЄС Жураківський
Інвестиції: практика та досвід, 39-43, 2015
62015
Моделювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області засобами теорії нечіткої логіки
СВ Козловський, ЄС Жураківський
Економічний простір, 112, 2016
52016
Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі
ЄС Жураківський
Агросвіт, 68-72, 2016
52016
Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі
СВ Козловський, ЄС Жураківський
Бизнес Информ, 248-253, 2016
42016
ІННОВАЦІЙНА ДЕРЖАВН А ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
СВ Козловський, ЄС Жураківський
32016
Парадигма економічної безпеки аграрної галузі та її забезпечення на рівні регіону
ЄС Жураківський
EKONOMIA| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2016
32016
Розробка комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі
ЕА Кірєєва, ЄС Жураківський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 101-111, 2016
22016
Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України
ЄС Жураківський, СВ Козловський
12017
Особливості та оцінка економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області
ЄС Жураківський
Сталий розвиток економіки, 108-115, 2015
12015
Напрями формування стратегії забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі
ЄС Жураківський
Скидан ОВ ректор Житомирського національного агроекологічного університету …, 0
1
Стан економічної безпеки аграрної галузі України
ЄС Жураківський
ББК 65в6я43К 38, 127, 0
1
Сутність поняття «економічна безпека аграрної галузі
ЄС Жураківський
Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб …, 0
1
Типологія ризиків економічній безпеці аграрній галузі України
СВ Козловський, ЄС Жураківський
ББК 4я5+ 65я5 С 91, 101, 0
1
Забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій
ЄС Жураківський
Чернігів, 2018
2018
ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УРОВНЕ РЕ-ГИОНА
ЕС Жураковский
Восточно-европейский научный журнал 6 (3), 42-47, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20