Тетяна Роїк, Tetiana Roik, Tetiana Royik
Тетяна Роїк, Tetiana Roik, Tetiana Royik
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія
ТА Роїк, ПО Киричок, АП Гавриш
К.: НТУУ “КПІ, 2007
692007
Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія
ТА Роїк, АП Гавриш, ОА Гавриш
К.: ЕКМО, 2010
442010
Технологія поліграфічного машинобудування: Учбовий посібник-К.: вид
ПО Киричок, ТА Роїк, АВ Шевчук, АП Гавриш, ОІ Лотоцька
НТУУ «КПІ 404, 2014
132014
Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин: Монографія
ПО Киричок, ТА Роїк, АП Гавриш, АВ Шевчук, ЮЮ Віцюк
К.: НТУУ «КПІ, 2015
122015
Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні
АП Гавриш, АВ Шевчук, ТА Роїк, ВА Ковальов, ЮЮ Віцюк
Технологія і техніка друкарства, с. 119–127-с. 119–127, 2012
102012
Розробка технологічних режимів тонкого абразивного шліфування зносостійких деталей поліграфічної техніки з нових композитів на основі алюмінію
АП Гавриш, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ВГ Олійник, ІЄ Дорфман
Технологічні комплекси, 9, 2014
82014
Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки
АП Гавриш, ПО Киричок, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк
ДонНТУ, 2013
82013
Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності
ТЮ Киричок
НТУУ «КПІ», 2013
82013
Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія-К
АП Гавриш, ОО Мельник, ТА Роїк, МГ Аскеров, ОА Гавриш
НТУУ «КПІ 196, 2012
82012
Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів
АП Гавриш, ТА Роїк, ІЄ Дорфман, ЮЮ Віцюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
72014
Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників
ОО Мельник, ЮЮ Віцюк, АП Гавриш, ТА Роїк
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2010
72010
Спечені композити для високих температур тертя
ТА Роїк
Вісник Житомир. інж.-технол. ін-ту. Технічні науки, 24, 2003
62003
Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин
ПО Киричок, ТА Роїк, АП Гавриш, АВ Шевчук, ЮЮ Віцюк
К.: Вид. НТУУ «КПІ, 2014
52014
Новітні технології виробництва стандартизованих виробів (підшипників)
ОА Гавриш, ЮЮ Віцюк, ТА Роїк, АП Гавриш, СВ Войтко
НТУУ КПІ, 2012
52012
Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин
ЮЮ Віцюк, ТА Роїк, АП Гавриш, ОО Мельник
ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
52010
Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Частина 2. Фазовий склад, структура …
ТА Роїк, ВВ Холявко, ОС Луференко
НТУУ «КПІ», 2009
52009
Прецизійна машинна доводка плоских поверхонь деталей тертя з композитів на основі алюмінію для технологічних комплексів
АП Гавриш, ТА Роїк, ІЄ Дорфман, ЮЮ Віцюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
42014
Вплив складу інструменту і режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин
АП Гавриш, ТА Роїк, ПО Киричок, ОА Гавриш, ЮЮ Віцюк
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 16-32, 2013
42013
Розробка технологічних режимів виготовлення підшипникових антифрикційних деталей для поліграфічної техніки
ТА Роїк, ІЄ Дорфман
Междунар. сб. науч. тр.«Прогрессивные технологии и системы машиностроения …, 2012
42012
Вплив легуючих елементів на структуроутворення та властивості антифрикційних матеріалів з силумінових відходів
ТА Роїк
Междунар. сб. науч. тр.“Прогрессивные технологии и системи машиностроения …, 2003
42003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20