Олег Мусієнко
Олег Мусієнко
доцент кафедри криміналістики Національного юридичного
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
ОЛ Мусієнко
Х.: Право, 2009
252009
Особливості огляду місця події при розслідуванні шахрайства
ОЛ Мусієнко
Форум права, 253–257-253–257, 2013
92013
Новітні технології у криміналістиці: проблеми та перспективи
ОЛ Мусієнко, ОЛ Мусиенко
32014
Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации и сотовой связи
О Мусієнко
Закон и жизнь, 44-49, 2014
32014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых с помощью обмана
ОЛ Мусієнко
Всеукраїнська науково практична конференція "Тенденції та пріоритети …, 2016
2016
Особливості застосування тактичних операцій при розслідуванні злочинів, що вчиняються за допомогою обману
ОЛ Мусієнко
Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми кримінального …, 2016
2016
Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою обману як елемент окремої криміналістичної методики
О Мусієнко
VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS 2 (5), 109-114, 2016
2016
Обстановка вчинення злочинів, пов"язаних з обманом
ОЛ Мусієнко
Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov, 106-108, 2015
2015
Криминалистические проблемы противодействия организованной преступности
ОЛ Мусиенко
"Актуальна юриспруденція" "Нові вектори розвитку демократії та інститутів …, 2015
2015
Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики
О Мусієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки …, 2014
2014
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
О Мусієнко
Прикарпатський юридичний вісник, 252-261, 2014
2014
Типізація слідчих ситуацій при розслідуванні шахрайства
О Мусієнко
Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія "Право" 3 …, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Судова бухгалтерія":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВМ Глібко, ОП Бущан, ОВ Курман, АД Марушев, ОЛ Мусієнко
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять з судової бухгалтерії:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство …
ВМ Глібко, ОП Бущан, ОВ Курман, АД Марушев, ОЛ Мусієнко
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", спец. 7.03040101 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Рекомендовано до опублікування вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 5 від 20 листопада 2009 р.)
ОЛ Мусієнко
2010
Особа шахрая в системі криміналістичної характеристики злочинів
О Мусієнко
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 162-168, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20