Олег Мусієнко
Олег Мусієнко
доцент кафедри криміналістики Національного юридичного
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: монографія
ОЛ Мусієнко
Харків: Право, 2009
332009
Особливості огляду місця події при розслідуванні шахрайства
ОЛ Мусієнко
Форум права, 253–257-253–257, 2013
122013
Дистанційне навчання у вищій школі: моделі і технології
ОЛ Мусієнко, ОВ Зелінська
Наука в інформаційному просторі: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф, 0
5
Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации и сотовой связи
О Мусієнко
Закон и жизнь, 44-49, 2014
42014
Системний підхід як основа управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств
НВ Поліщук, ОЛ Мусієнко
Збірник наукових праць ВНАУ, 69, 2012
42012
О классификации способов мошенничества в сфере предпринимательства
О Мусієнко
Проблеми законності, 161-166, 1999
31999
Новітні технології у криміналістиці: проблеми та перспективи
ОЛ Мусієнко, ОЛ Мусиенко
22014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Стратегія розвитку іпотечного кредитування сільського господарства
НВ Поліщук, ОЛ Мусієнко
Бізнес-навігатор, 109-113, 2018
2018
Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых с помощью обмана
ОЛ Мусієнко
Всеукраїнська науково практична конференція "Тенденції та пріоритети …, 2016
2016
Особливості застосування тактичних операцій при розслідуванні злочинів, що вчиняються за допомогою обману
ОЛ Мусієнко
Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми кримінального …, 2016
2016
Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою обману як елемент окремої криміналістичної методики
О Мусієнко
VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS 2 (5), 109-114, 2016
2016
Обстановка вчинення злочинів, пов"язаних з обманом
ОЛ Мусієнко
Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov, 106-108, 2015
2015
Криминалистические проблемы противодействия организованной преступности
ОЛ Мусиенко
"Актуальна юриспруденція" "Нові вектори розвитку демократії та інститутів …, 2015
2015
Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики
О Мусієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки …, 2014
2014
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
О Мусієнко
Прикарпатський юридичний вісник, 252-261, 2014
2014
Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму …
СВ Коляденко, ІІ Бурденюк, ОЛ Мусієнко
2013
Типізація слідчих ситуацій при розслідуванні шахрайства
О Мусієнко
Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія "Право" 3 …, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20