Подписаться
Скляр Ірина, Скляр Ирина, Skliar Iryna
Скляр Ірина, Скляр Ирина, Skliar Iryna
Сумський національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості
ОО Захаркін
Інвестиції: практика та досвід, 38-42, 2015
282015
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильева, СВ Леонов, НВ Костель, СП Ярошенко, ...
Деловые перспективы, 2005
252005
Соціально-економічні пріоритети екологічно орієнтованого інноваційного розвитку
ОЮ Чигрин, ЮМ Петрушенко, ІД Скляр, СА Млаабдал
Фінансові дослідження, 4, 2018
242018
Towards the assurance of transparency and quality of higher education in Ukraine: National Qualification Framework
I Skliar
Sumy State Univesity, 2018
192018
Рейтингова оцінка фінансового стану як складова оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ІД Скляр, ЮМ Шкодкіна
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная составляющая механизма инвестиционного проектирования и бюджетирования
ЛЛ Гриценко, ИД Скляр
Издательство СумГУ, 2008
152008
Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)
СМ Фролов, ІД Скляр
Вид-во СумДУ, 2012
132012
Циклы воспроизводства капитала
СН Козьменко, АА Епифанов, НВ Костель, ТА Васильева, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
82005
Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету
І Скляр, Н Котенко, В Черв’як
Економічний аналіз, 338-342, 2012
72012
Стратегічне управління
ІМ Кобушко, ІД Скляр
Видавництво СумДУ, 2010
72010
Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing
ID Skliar, AV Samoilikova
Актуальні проблеми економіки, 173-178, 2014
62014
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
До питання фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
АВ Абрютіна, ІД Скляр
Волинський інститут економіки та менеджменту, 2011
62011
Assessment of the reforms and programs results of Ukraine’s economy sustainable development by means of neural networks
I Skliar, N Pedchenko, V Strilec, V Novikova, Y Kozmenko
Problems and Perspectives in Management 18 (3), 81, 2020
52020
Оцінювання у студентоцентрованій моделі
ІД Скляр
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у системі територіального природокористування
НВ Котенко
СумДУ, 2011
42011
Определение порогового значения периода окупаемости инвестиций
ЛЛ Гриценко, СВ Леонов, ИД Скляр
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
42007
Система циклів відтворення як основа управління науково-технічним прогресом
ІД Скляр
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.02. 02 «Економіка та управління науково …, 2005
42005
Программно-целевые методы управления научно-техническим прогрессом
ВН Боронос, ИД Скляр, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2005
42005
A transdisciplinary approach to teaching and building a higher education system
L Udovychenko, I Pyatnitska-Pozdnyakova, I Skliar, A Pavliv, O Fonariuk
Revista Eduweb 16 (3), 91-105, 2022
32022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20