Гула Євген Петрович (Gula Yevgen)
Гула Євген Петрович (Gula Yevgen)
Kyiv National University of Technology and Design
Verified email at knutd.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Плакат як засіб соціальної реклами
ВН Бистрякова, АМ Осадча, ЄП Гула
Народознавчі зошити, 2017
22017
Проблеми композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань
ЄП Гула, ГС Мартинюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
12015
Урбаністика у світовому дизайні
А Осадча, Є Гула
Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва, 85-87, 2020
2020
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДИЗАЙНЕРСЬКІ РОЗРОБКИ
А Осадча, Є Гула
Матеріали конференцій МЦНД, 82-85, 2020
2020
IMPLEMENTATION OF GAME-DESIGN CONCEPTS DURING DEVELOPMENT OF THE GAME PROJECT «MAVKA» IN THE CONDITIONS OF MODERN REQUESTS
ОВ Колісник, ЄП Гула
Art and Design, 77-86, 2019
2019
Художнє мистецтво Трипілля в контексті розвитку українського дизайну
Є Гула
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку
ОВ Колісник, ТА Кугай, ЄП Гула, ОВ Мазніченко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Втілення концептів гейм-дизайну при розробленні ігрового проекту" Мавка" в умовах запитів сучасності
ОВ Колісник, ЄП Гула
Art and Design, 2019
2019
Урбанізація в дизайні
Y Hula
Мистецтвознавчі записки, 127-134, 2018
2018
Дизайн–культура народів
ЄП Гула, АМ Осадча, ОВ Мазніченко
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, 2018
2018
М. Бойчук та його школа у контексті українського мистецького наративу
ОВ Колісник, ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Теорія і практика сучасної науки, 2018
2018
Г. Нарбут як апологет сучасного українського графічного дизайну
Є ГУЛА, О КОЛІСНИК, О МАЗНІЧЕНКО, Т КУГАЙ
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (22), 10-16, 2018
2018
Розвиток публічного і творчого простору сучасного міста в урбаністиці в Україні і закордоном
ЄП Гула, АМ Осадча, МВ Осипчук
Науковий прогрес та тенденції сучасної науки, 2018
2018
Перспективні тренди дизайну ХХІ століття
АМ Осадча, ЄП Гула, ОВ Мазніченко
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук, 2018
2018
Новітні тенденції розвитку зовнішньої реклами в Україні (на прикладі логотипів)
ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Сучасні тенденції розвитку науки, 2018
2018
Інноваційні процеси розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції
ВН Бистрякова, АМ Осадча, ЄП Гула
Неперервна педагогічна освіта XXI століття, 2018
2018
Особливості динаміки потенціалу культури на зламі епох постмодерну і метамодерну
ЄП Гула, АМ Осадча, ОА Пільгук
Культурологічний альманах, 2018
2018
Інфографіка як явище сучасного дизайну суспільної комунікації
О.В. Колісник, Є.П. Гула, Т.А. Кугай
East European Scientific Journal 4 (11(27)), 27-29, 2017
2017
Культурно-мистецький вимір епохи метамодернізму
ВН Бистрякова, АМ Осадча, ЄП Гула
Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика, 2017
2017
Інноваційні технології у бібліотеках і музеях ЄС на початку ХХІ століття
ЄП Гула, ОВ Мазніченко, АМ Осадча
Проблеми і перспективи розвитку науки в Україні та світі, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20